Doorgifte van gegevens tussen de EU en de VS

This page has been translated automatically. Read the original or leave us a message if something is not right.

In de kern gaat het in deze zaak om een rechtsconflict tussen de VS-wetgeving inzake bewaking, die bewaking vereist, en de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming, die privacy vereist.