EU:n ja Yhdysvaltojen väliset tiedonsiirrot

This page has been translated automatically. Read the original or leave us a message if something is not right.

Tämän tapauksen ytimessä on lainvalvontalakien välinen ristiriita Yhdysvaltojen valvontalakien, jotka edellyttävät valvontaa, ja EU:n tietosuojalakien, jotka edellyttävät yksityisyyden suojaa, välillä.