Velkojien yhdistys ansaitsee miljoonia (oikeastaan) maksuttomilla GDPR-oikeuksilla

This page has been translated automatically. Read the original or leave us a message if something is not right.
Credit Scoring
 /  Thu, 04.01.2024 - 07:00

Tänään, noyb teki Itävallan tietosuojaviranomaiselle kantelun ja raportin KSV1870:n velkojien yhdistyksestä. Vaikka yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklassa säädetään, että tiedonsaantioikeuden on oltava maksuton, KSV tekee siitä valtavia voittoja. Se käyttää harhaanjohtavia verkkosivuja kehottaakseen ihmisiä ostamaan kalliin "InfoPassin" sen sijaan, että he saisivat ilmaisen kopion tiedoistaan. Tämän järjestelmän pääkohde näyttää olevan ulkomaalaiset. Esimerkiksi Wienin maahanmuuttovirasto (MA35) vaatii KSV:n tietoja todisteeksi maksukyvystä. Tietämättömien uhrien vahingot nousevat todennäköisesti miljooniin.

KSV1870_Complaint_and_Report

Todisteet taloudellisesta vakavaraisuudesta. Jokaisen, joka haluaa hakea Itävallan viisumia tai jatkaa oleskelulupaansa, on pystyttävä osoittamaan maahanmuuttoviranomaisille, että hän pystyy elättämään itsensä ilman valtion apua. Tätä varten esimerkiksi Wienin MA35 tarkistaa, onko henkilöllä maksamattomia lainoja, maksamattomia velkoja tai jopa maksukyvyttömyyttä. MA35:llä itsellään ei kuitenkaan ole näitä tietoja. Oleskeluluvan hakijoiden on siis pyydettävä tarvittavat tiedot KSV:n kaltaiselta velkojien järjestöltä. Tästä on tullut tuottoisaa liiketoimintaa, usein pahaa-aavistamattomien ihmisten kustannuksella.

"InfoPass" 43 eurolla ilmaisen tiedon sijaan. MA35 hyväksyy nimenomaisesti maksuttomat tiedot yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaisesti. Tästä huolimatta KSV1870 harhauttaa tietämättömiä ihmisiä uskomaan, että viranomaisille voi esittää vain niin sanotun "InfoPassin" (joka maksaa tällä hetkellä 43 euroa). Se, mitä salataan ja peitellään tarkoituksellisesti: EU:ssa rekisteröidyillä on lakisääteinen oikeus saada nämä tiedot maksutta ja viipymättä. Kun pelkästään Wienin MA35-virastoon tehdään vuosittain yli 114 000 hakemusta, kyse on vuosien mittaan miljoonista euroista, jotka otetaan tietämättömien ihmisten taskuista.

Marco Blocher, tietosuojavaltuutettu, noyb: "KSV tekee asianomaisten lähes mahdottomaksi käyttää tiedonsaantioikeuttaan. Sen sijaan yritys yrittää huijata ihmisiä ostamaan omat tietonsa keinolla millä hyvänsä. Tämän käytännön pääasiallisia uhreja ovat ihmiset, joilla on usein muutenkin vain vähän resursseja ja jotka eivät vielä osaa saksaa."

Salailua yksinkertaistamisen sijaan. Tietosuoja-asetuksen mukaan yritysten on varmistettava, että rekisteröidyt voivat käyttää laillista oikeuttaan saada tietoja, ja annettava pyydetyt tiedot helposti saatavilla olevassa muodossa. KSV ei noudata näitä velvoitteita. Päinvastoin, yritys yrittää epätoivoisesti salata sen, että on olemassa mahdollisuus pyytää tietoja maksutta. KSV piilottaa sen verkkosivullaan sivun alareunaan ja manipuloivan ulkoasun taakse, joka vaikeuttaa perusoikeuksien käyttämistä. Verkkohaut tavallisilla hakukoneilla johtavat aina maksulliseen tuotteeseen. KSV väittää myös valheellisesti, että vain sen maksulliset tuotteet soveltuvat esitettäväksi kolmansille osapuolille.

Suhteettoman pitkä odotusaika. KSV1870 ilmoittaa verkkosivuillaan, että toimitusaika on 3 päivää, mutta vain maksaville asiakkaille. Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiselle "normaalille" käyttöoikeuspyynnölle se ilmoittaa 25-30 päivän odotusaikaa. KSV1870 rikkoo näin ollen myös lakisääteistä velvoitetta toimittaa pyydetyt tiedot rekisteröidyille "viipymättä" yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaisesti. Yritys ei voi väittää, että teknisiä tai organisatorisia esteitä on olemassa: Maksetut InfoPassit toimitetaan muutamassa päivässä ilman ongelmia.

KSV1870 ohittaa MA35:n. Erityisen petolliseksi asian tekee se, että MA35:tä on jo kielletty viittaamasta KSV:n maksulliseen tuotteeseen. Sittemmin viranomainen on nimenomaisesti viitannut maksuttomaan tietoon GDPR:n 15 artiklan mukaisesti. Tämä muutos on vastaus Wienin kaupungin tilintarkastustuomioistuimen viralliseen huomautukseen. Tämän seurauksena KSV1870 on tehnyt verkkosivustostaan entistäkin sekavamman: Yhtiö mainostaa nyt jopa maksullista InfoPassia sivulla, jossa voi pyytää maksuttomia tietoja. Tietoja GDPR:n mukaisen pyynnön tekemisestä löydät vasta, kun selaat alaspäin. KSV1870 ei siis noudata Wienin tilintarkastustuomioistuimen ohjeita ja tekee pilkkaa MA35:n tekemistä parannuksista.

Marco Blocher, tietosuojavaltuutettu noyb: "MA35 on muuttanut kurssiaan ja linkittää nyt KSV1870:n verkkosivuston ilmaisiin tietoihin. KSV1870 on nyt jopa heikentämässä MA35:tä ja yrittää mainostaa kallista "InfoPassia" sivulla, jota käytetään GDPR:n mukaisten ilmaisten tietojen pyytämiseen."

Kantelu ja raportti KSV1870:tä vastaan. noyb on nyt tehnyt kantelun KSV:tä vastaan Itävallan tietosuojaviranomaiselle (DPA). Maksuttoman tiedon järjestelmällinen salaaminen ja viivästyttäminen on yleisen tietosuoja-asetuksen vastaista. noyb tekee myös ilmoituksen tietosuojaviranomaiselle, koska yritys kiertää järjestelmällisesti lakisääteistä vaatimusta maksuttomasta tiedottamisesta ja käyttää hyväkseen ihmisten tietämättömyyttä houkutellakseen heidät ostamaan InfoPassit.