Saksalainen luottolaitos ansaitsee miljoonia laittomalla asiakkaiden manipuloinnilla

This page has been translated automatically. Read the original or leave us a message if something is not right.
Credit Scoring
 /  Fri, 16.02.2024 - 06:00

Tänään, noyb on tehnyt kantelun ja raportin saksalaisesta luottotietotoimistosta SCHUFAsta Hessenin tietosuojaviranomaiselle. Yritys näyttää tienaavan miljoonia euroja myymällä saksalaisille heidän omia tietojaan. Manipuloivien mallien avulla ihmisiä estetään saamasta maksutta kopiota tiedoistaan yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaisesti - vaikka heillä olisi itse asiassa laillinen oikeus siihen. Yrityksen ensisijaisena tavoitteena näyttää olevan hyötyä asunnonhakijoista. Saksassa heidän on usein esitettävä todisteet maksukyvystään saadakseen vuokrasopimuksen.

SCHUFA Complaint

Tuottoisa liiketoiminta asunnonhakijoiden kustannuksella. Kaikkia Saksasta asuntoa tai taloa vuokralle etsiviä pyydetään säännöllisesti todistamaan taloudellinen luotettavuutensa. Tämän vuoksi asunnonhakijat päätyvät usein SCHUFAn kaltaisiin luottotietotoimistoihin, jotka tienaavat omaisuuden myymällä saksalaisille omia tietojaan. SCHUFA salaa tietoisesti, että yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaan sen olisi toimitettava juuri nämä tiedot maksutta ja viipymättä.

Piilotetut oikeudet. SCHUFA mainostaa omalla verkkosivustollaan vain niin sanottua "BonitätsAuskunftia" 29,95 euron hintaan yksityishenkilöille ja väittää, että se tarjoaa "etua asuntomarkkinoilla". Avointa viittausta yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaiseen oikeuteen saada vapaasti tietoja ei ole esitetty. Yritys yrittää manipuloivien kuvioiden avulla edistää maksullisten tuotteiden myyntiä ja esittää jopa valheellisesti, että ilmaiset tiedot eivät sovellu kolmansille osapuolille toimitettaviksi.

Martin Baumann, noybin tietosuojalakimies: "SCHUFA väittää virheellisesti, että vain sen maksullisia tuotteita voidaan esittää kolmansille osapuolille. Todellisuudessa Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on useaan otteeseen korostanut, että rekisteröidyt saavat tehdä maksuttomilla tiedoillaan mitä haluavat."

"Tietokopio" tiedon sijaan. Valtaosa rekisteröidyistä tuskin edes löytää ilmaista tietoa. Vaikka tietosuoja-asetuksessa säädetään, että yritysten on tuettava rekisteröityjä vapaiden tietojensa saamisessa, SCHUFA ei mainitse sitä edes nimeltä. Yritys viittaa tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaisiin tietoihin satunnaisesti "tietokopiona". Tosiasiassa mukaan on sisällytettävä myös erilaisia lisätietoja. Samalla 15 artiklan mukaista oikeudellista termiä "tiedot" käytetään väärin maksullisen tuotteen (BonitätsAuskunft) osalta. Jokainen, joka onnistuu löytämään piilotetun vaihtoehdon pyytää tietoja ilmaiseksi, joutuu jälleen kerran pommitettavaksi maksullisen tuotteen mainoksilla. Lisäksi SCHUFA kehottaa olemaan jakamatta maksuttomia tietoja kolmansille osapuolille. Yhtäältä ne muka sisältävät arkaluonteisia tietoja, mutta toisaalta "eivät ajantasaista laskelmaa luottokelpoisuuspisteistäsi".

Tietoja salataan tarkoituksella. Näin ollen SCHUFA rikkoo EU:n tietosuojalainsäädäntöä monin tavoin. Yritys ei ryhdy mihinkään toimenpiteisiin, jotta rekisteröityjen olisi helppo käyttää oikeuttaan saada tietoja, mikä on vastoin yleisen tietosuoja-asetuksen selkeitä vaatimuksia. Lisäksi yritys salaa tietoisesti tietoja voidakseen myydä maksullista tuotettaan: Esimerkiksi kantelijan tapauksessa ilmaiset tiedot sisälsivät vain "perusarvosanan", kun taas maksullisissa tiedoissa oli kuusi erilaista "toimialapistemäärää". Yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklassa yritys velvoitetaan julkistamaan kaikki käsitellyt tiedot kokonaisuudessaan. Kaiken kukkuraksi kantelija sai maksullisen tuotteen viiden päivän kuluttua, kun taas samaan aikaan tilatun ilmaisen tiedon saaminen kesti huomattavasti kauemmin. Tässäkin tapauksessa yleinen tietosuoja-asetus edellyttää itse asiassa "välitöntä" toimitusta.

Martin Baumann, noybin tietosuojalakimies: "Yleinen tietosuoja-asetus edellyttää, että yritysten on toimitettava kaikki tiedot välittömästi, avoimesti, helposti saatavilla ja maksutta. Nämä vaatimukset ovat selvässä ristiriidassa nykyisen liiketoimintakäytännön kanssa, jossa ihmisille myydään heidän omia tietojaan."

Kantelu ja raportti Saksassa. noyb on siksi tehnyt SCHUFAsta kantelun Hessenin tietosuojaviranomaiselle. Piilottelemalla ja viivyttelemällä systemaattisesti ilmaista tietoa ja pidättelemällä tietoisesti tietoja yritys rikkoo tietosuoja-asetusta. Lisäksi noyb tekee ilmoituksen Hessenin tietosuojaviranomaiselle. SCHUFA rikkoo järjestelmällisesti lakisääteistä vaatimusta maksuttomasta tiedottamisesta luomalla vaikutelman, että vain maksulliset tuotteet soveltuvat todisteeksi kolmansille osapuolille.