Ετήσια έκθεση για την περίοδο 2018-2019

This page has been translated automatically. Read the original or leave us a message if something is not right.
08 September 2020
annual report

Ετήσια έκθεση για το 2018 και το 2019

Το noyb ξεκίνησε στις στροφές του 2017 έως το 2018 με ένα τολμηρό όραμα: να δημιουργήσει έναν ευρωπαϊκό μη κερδοσκοπικό οργανισμό που θα εργάζεται πάνω σε στρατηγικές διαφορές για να εξασφαλίσει την τήρηση του GDPR. Ξεκινήσαμε με ένα concept, έναν ιστότοπο και ένα εργαλείο crowdfunding. Μέσα σε δύο μήνες καταφέραμε να πάρουμε χιλιάδες "υποστηρικτές" που μας επέτρεψαν να ξεκινήσουμε με βασική χρηματοδότηση στα 250.000 ευρώ ετησίως.

Για τα περισσότερα από τα πρώτα δύο χρόνια ήμασταν απασχολημένοι με τη δημιουργία της ομάδας μας, του γραφείου μας και των διαδικασιών μας, αλλά οι πρώτες ενέργειες ήταν ήδη στο δρόμο. Μια πρώτη επισκόπηση μπορεί να φανεί στην πρώτη μας (δι-) ετήσια έκθεση για το 2018 και το 2019 σε συνδυασμό: Σε ποια έργα δουλέψαμε; Πόσα υποστηρικτικά μέλη υποστηρίζουν τον σκοπό μας; Και ποιες άλλες πηγές εισοδήματος έχει η Noyb και τι κάνουμε με αυτά τα κεφάλαια; Μπορείτε να βρείτε απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις και πολλά άλλα ενδιαφέροντα γεγονότα στην Ετήσια Έκθεσή μας για το 2018 και το 2019.

Αναθεωρημένος στόχος χρηματοδότησης: ⅔ από τα μέλη υποστήριξης

Στην αρχική μας φάση δημιουργίας, στοχεύσαμε τουλάχιστον 250.000 ευρώ, αλλά ιδανικά 500.000 ευρώ ως επαναλαμβανόμενος ετήσιος προϋπολογισμός - τον οποίο καταφέραμε να πετύχουμε στο 85% περίπου με τη βοήθεια περισσότερων από 3.700 μελών που υποστηρίζουν, αλλά και ορισμένα θεσμικά ιδρυτές, χορηγίες και παρόμοια. Έχουμε δείξει μέχρι τώρα πόσο κοντά φτάσαμε σε αυτόν τον στόχο στον ιστότοπό μας. Αυτό αποκλείει (μάλλον απρόβλεπτες) ατομικές δωρεές, οι οποίες συχνά γεμίζουν το κενό στα πραγματικά έξοδά μας.

Στόχος μας είναι να είμαστε ένας οικονομικά υγιής, ανεξάρτητος και σταθερός οργανισμός, καθώς πολλές από τις περιπτώσεις μας χρειάζονται χρόνια και πρέπει να χρηματοδοτήσουμε μια επαγγελματική ομάδα μακροπρόθεσμα. Ο νέος μας στόχος είναι λοιπόν να καλύψουμε τα δύο τρίτα των λειτουργικών μας εξόδων επαναλαμβανόμενα μεμονωμένα υποστηρικτικά μέλη . Αυτό αποκλείει τα θεσμικά μέλη και τις ατομικές δωρεές, αλλά διασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη οικονομική σταθερότητα και ανεξαρτησία. Για το 2020, προϋπολογισθήκαμε περίπου 680.000 € για να πληρώσουμε για το προσωπικό μας, τα ενοίκια, τα νομικά και τα έξοδα του έργου και τις κανονικές δαπάνες. Επομένως, αλλάξαμε τον μετρητή στην ιστοσελίδα μας σε αυτόν τον στόχο των δύο τρίτων, τον οποίο έχουμε επιτύχει έως τώρα στο 69%. Ο υπόλοιπος προϋπολογισμός μας για το 2020 θα καλυφθεί από μεμονωμένες δωρεές και θεσμική χρηματοδότηση.

Καθώς ο προϋπολογισμός μας θα υπολογίζεται σε μια πιο ευέλικτη προσέγγιση, το ποσοστό στην ιστοσελίδα μας ενδέχεται να αυξάνεται περισσότερο στο μέλλον.