Jaarverslag 2018-2019

This page has been translated automatically. Read the original or leave us a message if something is not right.
08 September 2020
annual report

Jaarverslag 2018 en 2019

noyb is rond de jaarwisseling van 2017 tot 2018 begonnen met een gedurfde visie: de oprichting van een Europese non-profitorganisatie die zich bezighoudt met strategische rechtszaken om ervoor te zorgen dat de BBPR wordt gehandhaafd. We zijn begonnen met een concept, een website en een crowdfunding tool. Binnen twee maanden slaagden we erin om duizenden "supporters" te krijgen die ons in staat stelden om te beginnen met een basisfinanciering van €250.000 per jaar

De eerste twee jaar waren we druk bezig met het opzetten van ons team, ons kantoor en onze processen, maar de eerste acties waren al onderweg. Een eerste overzicht is te zien in ons eerste (bi-)jaarverslag voor 2018 en 2019 samen: Aan welke projecten hebben we gewerkt? Hoeveel ondersteunende leden steunen onze zaak? En welke andere bronnen van inkomsten heeft noyb en wat doen we met deze fondsen? Antwoorden op deze vragen en nog veel meer interessante feiten vindt u in ons jaarverslag over 2018 en 2019

Herziene financiering Doel: ⅔ door ondersteuning van de leden

In onze eerste opzetfase streefden we naar minimaal € 250.000, maar idealiter € 500.000 als terugkerend jaarbudget - wat we met behulp van meer dan 3.700 ondersteunende leden, maar ook enkele institutionele oprichters, sponsors en dergelijke, tot ongeveer 85% wisten te bereiken. We hebben tot nu toe op onze website laten zien hoe dicht we bij dit doel zijn gekomen. Dit sluit (nogal onvoorspelbare) individuele donaties uit, die vaak het gat in onze werkelijke uitgaven opvulden.

We willen een financieel gezonde, onafhankelijke en stabiele organisatie zijn, omdat veel van onze zaken jaren duren en we op de lange termijn een professioneel team moeten financieren. Ons nieuwe doel is dan ook om tweederde van onze lopende kosten te dekken door terugkerende individuele ondersteunende leden. Dit sluit institutionele leden en individuele donaties uit, maar zorgt voor financiële stabiliteit en onafhankelijkheid op lange termijn. Voor 2020 hebben we ongeveer €680.000 begroot om onze medewerkers, huur, juridische en projectkosten en reguliere uitgaven te betalen. Daarom hebben we de teller op onze webpagina veranderd in deze tweederde doelstelling, die we tot nu toe hebben bereikt naar 69%. De rest van onze begroting voor 2020 wordt gedekt door individuele donaties en institutionele financiering.

Aangezien ons budget op een meer flexibele manier wordt berekend, kan het percentage op onze webpagina in de toekomst nog meer fluctueren.