Druga grzywna w wysokości 20 mln euro dla Clearview AI

This page has been translated automatically. Read the original lub leave us a message if something is not right.
śr., 07/13/2022 - 15:41
Clearview AI fine

20 mln euro grzywny dla Clearview AI w Grecji

Grecki urząd ochrony danych osobowych ukarał firmę Clearview AI grzywną w wysokości 20 mln euro. Firma, która sprzedaje oprogramowanie do rozpoznawania twarzy organom ścigania w USA, nie może już przetwarzać danych biometrycznych osób w Grecji i musi usunąć wszystkie istniejące dane.

Skargi w pięciu krajach. Sojusz organizacji, w tym noyb, Privacy International (PI), Hermes Center i Homo Digitalis, złożył serię skarg przeciwko Clearview AI Inc. w maju 2021 roku. Firma twierdzi, że posiada "największą znaną bazę ponad 10 miliardów obrazów twarzy" i dąży do osiągnięcia 100 miliardów w ciągu najbliższego roku, aby umożliwić identyfikację niemal każdej osoby na świecie. Zdjęcia do tego pochodzą z kont w mediach społecznościowych i innych źródeł internetowych. Skargi zostały złożone do organów ochrony danych we Francji, Austrii, Włoszech, Grecji i Wielkiej Brytanii.

Wyraźny zakaz. Orzeczenie jest jasne: GDPR ma zastosowanie, ponieważ Clearview AI wykorzystuje swoje oprogramowanie do monitorowania zachowań osób w Grecji, mimo że firma ma siedzibę w USA i nie oferuje swoich usług w Grecji ani w UE. Zbieranie obrazów dla wyszukiwarki biometrycznej jest nielegalne. Clearview musiałoby teraz nie tylko usunąć wszystkie dotychczas zebrane zdjęcia obywateli Włoch, ale także informacje biometryczne, które są potrzebne do wyszukiwania konkretnej twarzy.Grecki urząd nakazał także Clearview wyznaczenie przedstawiciela w UE, aby obywatele UE mogli łatwiej dochodzić swoich praw, a więc regulatorzy mieli osobę kontaktową w UE.

Sprawy dla Clearview stają się coraz bardziej napięte. Decyzja ta jest następstwem decyzji francuskiego urzędu w sprawie Clear view z grudnia 2021 roku, a także decyzji włoskiego DPA: również tutaj urząd zakazał gromadzenia i przetwarzania danych we Francji. Wkrótce spodziewamy się podobnej decyzji w Austrii.