Duits kredietbureau verdient miljoenen door onwettige manipulatie van klanten

This page has been translated automatically. Read the original or leave us a message if something is not right.
Credit Scoring
 /  16 February 2024

Vandaag, noyb een klacht en een rapport ingediend tegen het Duitse kredietagentschap SCHUFA bij de Hessische autoriteit voor gegevensbescherming. Het bedrijf blijkt miljoenen euro's te verdienen door mensen in Duitsland hun eigen gegevens te verkopen. Met behulp van manipulatieve ontwerpen wordt voorkomen dat mensen een gratis kopie van hun gegevens krijgen in overeenstemming met artikel 15 GDPR - terwijl ze er eigenlijk wettelijk recht op zouden hebben. Het voornaamste doel van het bedrijf lijkt te zijn om te profiteren van mensen die op zoek zijn naar accommodatie. In Duitsland moeten ze vaak een bewijs van solvabiliteit overleggen om een huurcontract te krijgen.

SCHUFA Complaint

Lucratieve business ten koste van woningzoekenden. Iedereen die op zoek is naar een huurwoning in Duitsland wordt regelmatig gevraagd om zijn financiële betrouwbaarheid aan te tonen. Daardoor komen woningzoekenden vaak terecht bij kredietbureaus zoals SCHUFA - die een fortuin verdienen door mensen in Duitsland hun eigen gegevens te verkopen. Wat SCHUFA bewust verzwijgt: volgens artikel 15 GDPR zou het juist deze gegevens gratis en zonder vertraging moeten verstrekken.

Verzwegen rechten. Op haar eigen website maakt SCHUFA alleen reclame voor haar zogenaamde "BonitätsAuskunft" voor €29,95 aan particulieren en beweert dat het een "voordeel op de woningmarkt" biedt. Een transparante verwijzing naar het artikel 15 GDPR-recht op vrije informatie ontbreekt. Met behulp van manipulatieve ontwerpen probeert het bedrijf de verkoop van betaalde producten te pushen en presenteert het zelfs ten onrechte de gratis informatie als ongeschikt om aan derden te verstrekken.

Martin Baumann, advocaat gegevensbescherming bij noyb: "SCHUFA beweert ten onrechte dat alleen haar betaalde producten aan derden kunnen worden voorgelegd. In werkelijkheid heeft het Europese Hof van Justitie meerdere malen benadrukt dat betrokkenen met hun gratis informatie mogen doen wat ze willen."

"Gegevenskopie" in plaats van informatie. De overgrote meerderheid van de betrokkenen zal de gratis informatie waarschijnlijk niet eens vinden. Hoewel de GDPR bepaalt dat bedrijven betrokkenen moeten ondersteunen bij het verkrijgen van hun gratis informatie, noemt SCHUFA dit niet eens bij naam. Het bedrijf verwijst terloops naar de informatie in overeenstemming met artikel 15 GDPR als een "gegevenskopie". In feite moet er nog meer informatie worden opgenomen. Tegelijkertijd wordt de wettelijke term "informatie" conform artikel 15 misbruikt voor het betaalde product (BonitätsAuskunft). Wie de verborgen optie weet te vinden om de informatie gratis aan te vragen, wordt opnieuw gebombardeerd met advertenties voor het betaalde product. Bovendien raadt SCHUFA af om de gratis informatie met derden te delen. Aan de ene kant bevat het zogenaamd gevoelige gegevens, maar aan de andere kant "geen actuele berekening van je kredietwaardigheidsscores".

Gegevens worden opzettelijk achtergehouden. Hierdoor schendt SCHUFA op verschillende manieren de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. Het bedrijf neemt geen maatregelen om het betrokkenen gemakkelijk te maken hun recht op toegang tot gegevens uit te oefenen, wat in strijd is met de duidelijke vereisten van de GDPR. Daarnaast houdt het bedrijf bewust informatie achter om zijn betaalde product te kunnen verkopen: In het geval van de klager bevatte de gratis informatie bijvoorbeeld alleen een "basisscore", terwijl de betaalde informatie zes verschillende "branchescores" liet zien. Artikel 15 GDPR verplicht het bedrijf om alle verwerkte gegevens volledig openbaar te maken. Tot overmaat van ramp ontving de klager het betaalde product na vijf dagen, terwijl de gratis informatie, die op hetzelfde moment was besteld, aanzienlijk langer op zich liet wachten. Ook hier vereist de GDPR eigenlijk een "onmiddellijke" levering.

Martin Baumann, advocaat gegevensbescherming bij noyb: "De GDPR vereist dat bedrijven alle gegevens onmiddellijk, transparant, gemakkelijk toegankelijk en gratis ter beschikking stellen. Deze vereisten zijn duidelijk in tegenspraak met de huidige bedrijfspraktijk om mensen hun eigen gegevens te verkopen."

Klacht en aangifte in Duitsland. noyb heeft daarom een klacht tegen SCHUFA ingediend bij de Hessische autoriteit voor gegevensbescherming. Door het systematisch verbergen en vertragen van de gratis informatie en het opzettelijk achterhouden van gegevens, handelt het bedrijf in strijd met de GDPR. Daarnaast doet noyb aangifte bij de Hessische gegevensbeschermingsautoriteit. SCHUFA schendt systematisch de wettelijke eis van gratis informatie door de indruk te wekken dat alleen de betaalde producten geschikt zijn als bewijs voor derden.