Facebook getuige: 9 ½ uur van "we weten het niet"

This page has been translated automatically. Read the original or leave us a message if something is not right.
26 February 2020
Justizpalast

Na meer dan 9 uur heeft de regionale rechtbank voor burgerlijke zaken van Wenen (LGfZRS) de hoorzitting in de gegevensbeschermingszaak tegen Facebook afgesloten. De uitspraak zal binnen de komende maanden schriftelijk worden gedaan. De getuige van Facebook (Cecilia Alvarez) benadrukte herhaaldelijk dat gegevensbescherming op Facebook gemakkelijk te begrijpen zou zijn - om maar te zeggen dat ze niet begreep wat het platform met de gegevens doet als er een concrete vraag werd gesteld. Als er al een antwoord was, ging het meestal niet om de vraag die aan de getuige werd gesteld. Schrems: "Het was geweldig om te zien hoe Facebook zegt dat elke gebruiker bewust heeft ingestemd met het gebruik van persoonlijke gegevens - maar hun hoofd gegevensbescherming persoon is niet in staat om zelfs de eenvoudigste vragen te beantwoorden. Uiteindelijk blijft het zo dat Facebook niet kan of wil uitleggen wat ze met gebruikersgegevens doen.

Verwijderen? Persoonlijke gegevens? Wachtwoorden?

Wat Facebook verstaat onder "verwijderen" bleef open. In veel gevallen lijken de gegevens op Facebook opgeslagen te blijven en zijn alleen "verborgen", maar Alvarez kon niet zeggen wanneer dit precies het geval is. Helaas weet de Facebook getuige ook niet precies wat voor soort gegevens door Facebook worden opgeslagen - ondanks de plicht om deze informatie bekend te maken onder GDPR. Pas toen het bewijs overweldigend was, moest de getuige bijvoorbeeld toegeven dat Facebook de verwijderde wachtwoorden van gebruikers blijft opslaan - minstens 8 jaar lang. Andere kwesties van de rechtszaak lijken nu onomstreden, bijvoorbeeld Facebook gaf op verzoek toe gegevens van partners over elke gebruiker te verzamelen - zelfs zonder toestemming. Schrems' advocaat Katharina Raabe-Stuppnig: "De getuige werd uitgenodigd om namens Facebook te getuigen. In ieder geval hebben we bijna al ons bewijsmateriaal schriftelijk gepresenteerd. Als de hoofdgetuige van Facebook nu geen informatie kan geven, kan dit nauwelijks in hun voordeel zijn. Tot nu toe zijn we zeer tevreden over het verloop van de procedure."

Facebook advocaten: "Zelfbeschadiging" en "economisch onmogelijk om de wet te volgen"

Tegelijkertijd zorgde de (nu derde) groep van advocaten die Facebook vertegenwoordigde voor meer vermakelijke argumenten: Zij stelden bijvoorbeeld dat gebruikers geen recht hebben op compensatie voor inbreuken op de gegevensbescherming omdat zij zichzelf opzettelijk schade hebben toegebracht door het gebruik van Facebook. Ook de bewering dat de tracking cookies van Facebook helemaal niet onder de wet op de gegevensbescherming vallen, was nogal bizar. Het argument dat het voor Facebook economisch gezien onmogelijk zou zijn om aan de GDPR-claims te voldoen, was misschien wel een van de vreemdste momenten van de dag - vooral wanneer Facebook net nieuwe recordwinsten heeft aangekondigd.

Volgende stappen: Beoordeling en beroep

De mondelinge procedure is gisteren afgesloten. De uitspraak zal binnen de komende weken of maanden schriftelijk worden gedaan. Reeds tijdens de zitting zijn alle partijen overeengekomen dat tegen deze zaak beroep zal worden aangetekend bij het Hooggerechtshof van Wenen (OLG) en het Oostenrijkse Hooggerechtshof (OGH). Hier zal echter vrijwel alleen over juridische kwesties worden beslist - een verdere hoorzitting en nieuwe getuigen zijn niet meer mogelijk - wat een tamelijk snelle procedure mogelijk moet maken. Het is zeer waarschijnlijk dat een van de rechtbanken zich ook tot het Europees Hof van Justitie (HvJEU) zal wenden om daar omstreden gegevensbeschermingskwesties te laten ophelderen. De procedure loopt al meer dan vijf jaar.