Digital Rights alliance tekee oikeuskanteita eri puolilla Eurooppaa kasvontunnistusyritys Clearview AI:tä vastaan

This page has been translated automatically. Read the original or leave us a message if something is not right.
Wed, 26.05.2021 - 14:51
Clearview

Digital Rights alliance tekee oikeuskanteita eri puolilla Eurooppaa kasvontunnistusyritys Clearview AI:tä vastaan

Tänään noyb ja muut EU:n digitaalisia oikeuksia puolustavat järjestöt jättivät tänään oikeuskanteet, joilla halutaan pysäyttää kasvontunnistusyritys Clearview'n harjoittama verkkomassavalvonta.

Valitukset viidessä maassa. Järjestöjen koalitio, johon kuuluvat noyb, Privacy International (PI), Hermes Center ja Homo Digitalis, on jättänyt useita kanteita Clearview AI, Inc:tä vastaan. Clearview AI, Inc. on kasvojentunnistusyritys, joka väittää omistavansa"suurimman tunnetun tietokannan, jossa on yli 3 miljardia kasvokuvaa", jotka on saatu sosiaalisen median tileiltä ja muista verkkolähteistä. Valitukset toimitettiin Ranskan, Itävallan, Italian, Kreikan, Itävallan ja Yhdistyneen kuningaskunnan tietosuojaviranomaisille.

Clearview'n epärehelliset käytännöt Yritys tuli laajalti tunnetuksi tammikuussa 2020, kun New York Timesin tutkimus paljasti sen käytännöt maailmalle. Tätä ennen Clearview oli toiminut tarkoituksellisesti salassa ja tarjonnut tuotettaan eri maiden lainvalvontaviranomaisille sekä yksityisille yrityksille. Yritys käyttää automaattista kuvakaivuria, työkalua, joka etsii verkosta ja kerää kaikki kuvat, joiden se havaitsee sisältävän ihmiskasvoja. Kuvien lisäksi kaapija kerää myös kuviin liittyviä metatietoja, kuten kuvan tai verkkosivun otsikon, maantieteellisen sijainnin ja lähdelinkin. Sekä kasvokuvat että niihin liittyvät metatiedot tallennetaan Clearviewin palvelimille määräämättömäksi ajaksi.

"Euroopan tietosuojalainsäädäntö on hyvin selkeä sen suhteen, mihin tarkoituksiin yritykset voivat käyttää tietojamme. Ainutlaatuisten kasvonpiirteidemme poimiminen tai jopa niiden jakaminen poliisin ja muiden yritysten kanssa menee paljon pidemmälle kuin mitä voisimme koskaan odottaa verkkokäyttäjinä". - Ioannis Kouvakas, PI:n lakiasiainpäällikkö

Tapauksen parissa työskentelee useita viranomaisia Viisi ilmoitusta lisäävät viime vuoden paljastusten jälkeen käynnistettyjen tutkimusten sarjan ja noybin aiemmat toimet hampurin tietosuojaviranomaisen käsiteltävänä olleeseen tapaukseen. Tällä hetkellä sekä Ison-Britannian että Italian sääntelyviranomaiset tutkivat yhtiön käytäntöjä. Clearview'n on myös raportoitu tehneen sopimuksia lainvalvontaviranomaisten kanssa Euroopassa. Kreikassa poliisi on Homo Digitaliksen tekemän kyselyn jälkeen kiistänyt yhteistyön yrityksen kanssa

"On tärkeää lisätä tämän asian valvontaa. Tietosuojaviranomaisilla on vahvat tutkintavaltuudet, ja tarvitsemme koordinoitua reaktiota tällaisiin julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksiin." - Marina Zacharopoulou, asianajaja ja Homo Digitaliksen jäsen.

Viime kuussa Italian tietosuojaviranomainen esti poliisivoimia käyttämästä reaaliaikaista kasvojentunnistusta.

"Kasvontunnistusteknologiat uhkaavat online- ja offline-elämäämme. Keräämällä salaa biometrisiä tietojamme nämä teknologiat johtavat kehomme jatkuvaan valvontaan."- Fabio Pietrosanti, Hermes Centerin puheenjohtaja.

Kasvontunnistus on äärimmäisen tunkeilevaa. Siksi tällaisten järjestelmien käyttö ja erityisesti kaikki niihin perustuvat liiketoimintamallit herättävät vakavia huolenaiheita nyky-yhteiskuntien ja yksilöiden vapauden kannalta

"Vaikka jokin asia on verkossa, , se ei tarkoita, että se on vapaata riistaa, jonka muut voivat ottaa haltuunsa haluamallaan tavalla - ei moraalisesti eikä oikeudellisesti. Tietosuojaviranomaisten on ryhdyttävä toimiin ja estettävä Clearview'ta ja vastaavia organisaatioita keräämästä EU:n asukkaiden henkilötietoja." - Alan Dahi, tietosuojalakimies, noyb.

Seuraavat vaiheet. Sääntelyviranomaisilla on nyt 3 kuukautta aikaa antaa ensimmäinen vastaus valituksiin. Odotamme niiden yhdistävän voimansa ja päättävän, että Clearview'n käytännöillä ei ole sijaa Euroopassa Sillä välin iyksityishenkilöt voivat kysyä Clearviewilta onko heidän kasvonsa ovat heidän tietokantaan ja pyytää, että heidän biometrisiä tietojaan ei enää tallenneta ole sisällytetään yrityksen asiakkaiden tekemiin hakuihin.