Alliantie voor digitale rechten dient in heel Europa juridische klachten in tegen gezichtsherkenningsbedrijf Clearview AI

This page has been translated automatically. Read the original or leave us a message if something is not right.
26 May 2021
Clearview

Digitale rechtenalliantie dient in heel Europa juridische klachten in tegen gezichtsherkenningsbedrijf Clearview AI

Vandaag hebben noyb en andere digitale rechtenorganisaties in de EU een klacht ingediend om een einde te maken aan massasurveillance online door gezichtsherkenningsbedrijf Clearview.

Klachten in vijf landen. Een coalitie van organisaties, waaronder noyb, Privacy International (PI), Hermes Center en Homo Digitalis, heeft een reeks klachten ingediend tegen Clearview AI, Inc., een bedrijf dat gezichtsherkenning toepast en beweert te beschikken over"de grootst bekende databank van meer dan 3 miljard gezichtsbeelden", afkomstig van sociale media-accounts en andere online bronnen. De klachten werden ingediend bij toezichthouders voor gegevensbescherming in Frankrijk, Oostenrijk, Italië, Griekenland en het Verenigd Koninkrijk.

De oneerlijke praktijken van Clearview Het bedrijf kreeg grote bekendheid in januari 2020, toen een onderzoek van de New York Times zijn praktijken aan de wereld onthulde. Voordien opereerde Clearview met opzettelijke geheimhouding, terwijl het zijn product aanbood aan rechtshandhavingsinstanties in verschillende landen, alsook aan particuliere bedrijven. Het bedrijf maakt gebruik van een geautomatiseerde image scraper, een instrument dat het web afzoekt en alle afbeeldingen verzamelt die het detecteert als afbeeldingen met menselijke gezichten. Samen met deze beelden verzamelt de scraper ook metagegevens die aan deze beelden zijn gekoppeld, zoals de titel van het beeld of de webpagina, de geografische locatie en de bronlink. Zowel de gezichtsbeelden als de bijbehorende metadata worden voor onbepaalde tijd op de servers van Clearview opgeslagen.

"De Europese wetgeving inzake gegevensbescherming is heel duidelijk als het gaat om de doeleinden waarvoor bedrijven onze gegevens mogen gebruiken. Onze unieke gelaatstrekken extraheren of zelfs delen met de politie en andere bedrijven gaat veel verder dan wat wij als online gebruikers ooit zouden kunnen verwachten". - Ioannis Kouvakas, juridisch medewerker bij PI

Meerdere autoriteiten zijn met de zaak bezig De vijf meldingen komen bovenop de reeks onderzoeken die zijn gestart in de nasleep van de onthullingen van vorig jaar en detussenkomst van denoybin het verleden in een zaak voor de gegevensbeschermingsautoriteit in Hamburg. Momenteel onderzoeken zowel de Britse als de Italiaanse toezichthouders de praktijken van het bedrijf. Naar verluidt heeft Clearview ook contracten gesloten met rechtshandhavingsinstanties in Europa. In Griekenland heeft de politie, naar aanleiding van een vraag van Homo Digitalis, samenwerking met het bedrijf ontkend

"Het is belangrijk dat de controle op deze zaak wordt opgevoerd. De gegevensbeschermingsautoriteiten hebben sterke onderzoeksbevoegdheden en we hebben een gecoördineerde reactie op dergelijke publiek-private partnerschappen nodig." - Marina Zacharopoulou, advocate en lid van Homo Digitalis.

Vorige maand blokkeerde de Italiaanse gegevensbeschermingsautoriteit het gebruik van realtime gezichtsherkenning door politiediensten.

"Gezichtsherkenningstechnologieën bedreigen ons online- en offlineleven. Door heimelijk onze biometrische gegevens te verzamelen, introduceren deze technologieën een constante bewaking van ons lichaam."- Fabio Pietrosanti, voorzitter van het Hermes Center.

Gezichtsherkenning is zeer opdringerig. Daarom geeft het gebruik van dergelijke systemen, en in het bijzonder elk bedrijfsmodel dat erop berust, aanleiding tot ernstige bezorgdheid over de moderne samenlevingen en de vrijheid van het individu

"Hetfeit dat iets online staat, , betekent nog niet dat anderen zich dat kunnen toe-eigenen op een manier die zij willen - noch moreel, noch juridisch. Gegevensbeschermingsautoriteiten moeten actie ondernemen en Clearview en soortgelijke organisaties ervan weerhouden de persoonsgegevens van EU-ingezetenen op te zuigen."Alan Dahi, advocaat gegevensbescherming bij noyb.

Volgende stappen. De toezichthouders hebben nu 3 maanden de tijd om een eerste reactie te geven op de klachten. Wij verwachten dat zij hun krachten zullen bundelen en zullen oordelen dat de praktijken van Clearview niet thuishoren in Europa In de tussentijd kunnen individuen kunnen Clearview of hun gezicht hun database is en verzoeken dat hun biometrische gegevens niet langer zijn worden opgenomen in de zoekopdrachten die de klanten van het bedrijf uitvoeren.