Εργα

Το noyb χρησιμοποιεί βέλτιστες πρακτικές από ομάδες για τα δικαιώματα των καταναλωτών, ακτιβιστές προστασίας της ιδιωτικής ζωής, χάκερ και νομικές πρωτοβουλίες τεχνολογίας και τις συγχωνεύει σε μια σταθερή ευρωπαϊκή πλατφόρμα επιβολής. Με τις πολλές δυνατότητες επιβολής βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), η noyb είναι σε θέση να υποβάλλει καταγγελίες προστασίας δεδομένων στις τοπικές αρχές και να υποβάλλει διαδικασίες στα εθνικά δικαστήρια. Ακολουθούμε την ιδέα των στοχευμένων και στρατηγικών διαφορών προκειμένου να ενισχύσουμε το δικαίωμά σας στην ιδιωτική ζωή.

Αυτή η σελίδα είναι διαθέσιμη μόνο ως αυτόματη μετάφραση στα Ελληνικά. Μπορείτε πάντα να μεταβείτε στην Αγγλική πρωτότυπη έκδοση.