Uderzyliśmy w 3 000 subskrybentów GDPRtoday!

paź 29, 2020

W tym tygodniu dotarliśmy do pierwszych 3.000 subskrybentów naszego biuletynu eksperckiego GDPR: GDPR dzisiaj!

W ciągu zaledwie 10 miesięcy nasz projekt GDPRhub i regularny biuletyn GDPRtoday osiągnęły wyjątkową popularność

Do chwili obecnej ponad 3 000 ekspertów GDPR śledzi nasz cotygodniowy biuletyn, który zawiera angielskie streszczenia decyzji podejmowanych przez GDPR z całej Europy. Wspólnie z wolontariuszami przetłumaczyliśmy i podsumowaliśmy ponad 500 decyzji wydanych przez organy ochrony danych i sądy. Rosnący komentarz do każdego artykułu PKBR wzbogaca dostępną wiedzę o PKBR, którą noyb dostarcza firmom, ekspertom i użytkownikom.