Szyfrowanie - Prywatność w fazie projektowania

Nasze e-maile zawsze zawierają dane osobowe. Na drodze do odbiorcy takie wiadomości są obsługiwane przez różne podmioty, węzły i dostawców usług, którzy mogą przechwycić, manipulować i bezprawnie wykorzystywać ich treści. W celu ograniczenia tych zagrożeń, art. 32 GDPR wymaga od administratorów wdrożenia odpowiednich środków bezpieczeństwa. Jeśli takie standardy nie są spełnione, poufność i integralność naszej komunikacji jest naruszona. Projekt ten ma na celu egzekwowanie wymogów bezpieczeństwa GDPR wobec międzynarodowej firmy internetowej.

Prowadzenie projektu: Stefano Rossetti

Relevant articles