Encryptie - Privacy door ontwerp

Onze e-mails bevatten altijd persoonlijke gegevens. Tijdens hun route naar de ontvanger worden dergelijke communicaties behandeld door verschillende entiteiten, knooppunten en serviceproviders die de inhoud ervan kunnen onderscheppen, manipuleren en onrechtmatig gebruiken. Om deze risico's te beperken, verplicht artikel 32 van de GDPR de voor de verwerking verantwoordelijken om passende beveiligingsmaatregelen te treffen. Indien niet aan dergelijke normen wordt voldaan, worden de vertrouwelijkheid en de integriteit van onze communicatie geschonden. Dit project heeft tot doel de veiligheidseisen van de GDPR af te dwingen tegenover een multinationaal internetbedrijf.

Projectleider: Stefano Rossetti

Relevant articles