Encryptie - Privacy door ontwerp

Onze e-mails bevatten altijd persoonlijke gegevens. Tijdens hun route naar de ontvanger worden dergelijke communicaties afgehandeld door verschillende entiteiten, knooppunten en dienstverleners die hun inhoud kunnen onderscheppen, manipuleren en onrechtmatig gebruiken. Om deze risico's te beperken, schrijft artikel 32 van de BBPR voor dat de voor de verwerking verantwoordelijken passende veiligheidsmaatregelen moeten nemen. Als niet aan dergelijke normen wordt voldaan, worden de vertrouwelijkheid en integriteit van onze communicatie geschonden. Dit project heeft tot doel de veiligheidseisen van de GDPR af te dwingen tegenover een multinationaal internetbedrijf.

Relevant articles