Pięć lat obowiązywania RODO: Zasoby dla mediów

This page has been translated automatically. Read the original lub leave us a message if something is not right.

Z okazji piątej rocznicy wprowadzenia RODO, noyb przygotował szereg materiałów prasowych, statystyk i informacji ogólnych.

Niektóre z tych materiałów będą dostępne dopiero w najbliższych dniach.