"Pay or Okay" - het begin van het einde?

This page has been translated automatically. Read the original or leave us a message if something is not right.
Cookie Banners
 /  11 April 2023
Pay or okay

"Pay or Okay" - het begin van het einde?
"PUR Abo" op derStandard.at illegaal volgens Oostenrijkse DPA

Nadat de GDPR van kracht werd, lanceerde het Oostenrijkse dagblad "Der Standard" een poging om de wet te omzeilen: lezers moesten kiezen tussen het verwerken van hun gegevens of het kopen van een abonnement. Alle aanvankelijke klachten werden door de Oostenrijkse gegevensbeschermingsautoriteit (DPA) genegeerd, wat leidde tot een snelle verspreiding van cookie paywalls in Duitsland en vervolgens in de hele EU. Vandaag is de Oostenrijkse gegevensbeschermingsautoriteit gedeeltelijk van mening veranderd.

Geen "algemene toestemming". Hoewel de DPA het "Pay or Okay"-model slechts beperkt heeft beoordeeld en de algemene toelaatbaarheid ervan heeft bevestigd, specificeert de autoriteit dat gebruikers de mogelijkheid moeten hebben om "ja" of "nee" te zeggen tegen elke specifieke gegevensverwerking, zoals voorzien door de GDPR. Hoe een "abonnementsverplichting" moet werken in geval van een "nee" is nog onduidelijk. Onlangs heeft ook de Duitse conferentie voor gegevensbescherming (DSK) haar bezorgdheid geuit over "Pay or Okay" met betrekking tot specifieke toestemming. Aangezien noyb ook klachten heeft ingediend tegen grote Duitse media-aanbieders, kunnen soortgelijke beslissingen worden verwacht.

Economische kwesties genegeerd. noyb richtte zich vooral op de verschrikkelijke kosten van het "Pur-abonnement". Terwijl "Der Standard" slechts enkele centen verdient aan reclame, moeten lezers die niet willen dat hun gegevens worden verwerkt, maar liefst 96 euro per jaar betalen. De winst uit het "PUR-abonnement" is ongeveer 10 tot 100 keer hoger dan uit online reclame. Iedereen kan het uitrekenen en zien dat "Der Standard" grote winsten probeert te maken met het grondrecht op gegevensbescherming. Het DSB-besluit zwijgt echter opvallend over deze kwestie.

Max Schrems:"Als we toestaan dat grondrechten 10 tot 100 keer zoveel kosten als het accepteren van gegevensverwerking, kunnen we net zo goed onze rechten helemaal afschaffen. Het is fascinerend dat het DSB deze kwestie blijft negeren."

Implementatie onduidelijk. Het is nog onduidelijk hoe "Der Standard" een abonnementsmodel op een wettelijk conforme manier moet implementeren. Als gebruikers 8 euro zouden moeten betalen voor elke niet geplaatste cookie zou dat economisch niet proportioneel zijn. Een paar cent per cookie aanrekenen lijkt daarentegen administratief ingewikkeld. De uitvoering van het besluit lijkt nogal moeilijk en zou dus effectief een einde kunnen maken aan het huidige "Pay or Okay"-model.

Max Schrems: "Het is nog onduidelijk hoe dit besluit kan worden uitgevoerd. Moeten we nu voor een paar cent een abonnement afsluiten voor elke keer dat er een cookie wordt geplaatst? De dubbelzinnigheid van deze beslissing kan het 'pay or okay'-model uiteindelijk economisch onmogelijk maken."

Beroep door noyb en Der Standard. De beslissing zal door noyb en vermoedelijk ook door "Der Standard" worden aangevochten voor de Federale Administratieve Rechtbank. De uiteindelijke beslissing over "Pay or Okay" kan op termijn door het Europees Hof van Justitie (EHJ) worden genomen.