Eerste beslissing over noyb's streaming klachten - na meer dan anderhalf jaar

Sep 16, 2020

In samenwerking met de Oostenrijkse Kamer van Arbeid heeft noyb in januari 2019 acht klachten ingediend tegen streamingdiensten zoals Netflix en Amazon Prime wegens onvoldoende naleving van het recht op toegang op grond van artikel 15 van het bbpR. Er is nu een eerste besluit genomen: Begin september 2020 - meer dan anderhalf jaar na de indiening van de klacht - heeft de Oostenrijkse gegevensbeschermingsautoriteit(Datenschutzbehörde - "DSB") een besluit genomen over de klacht tegen de Weense streamingdienst Flimmit. De wettelijke termijn voor beslissingen in Oostenrijk is zes maanden. Het DSB heeft zijn beslissing pas genomen nadat noyb een zogenaamde laattijdige klacht had ingediend bij de rechtbank, waardoor het DSB drie maanden de tijd had om een beslissing te nemen.

Marco Blocher, advocaat voor gegevensbescherming bij noyb:"We zijn blij dat een van onze klachten eindelijk is beslist. Het feit dat het meer dan anderhalf jaar heeft geduurd en dat er een klacht is ingediend bij de Oostenrijkse federale administratieve rechtbank is echter zeer teleurstellend wat betreft de afdwingbaarheid van de GDPR. De wettelijke termijn in Oostenrijk is eigenlijk zes maanden".

Geen inhoudelijk onderzoek van de gronden van de klacht

Wat de grond van de zaak betreft, heeft de DSB de klacht van Noyb afgewezen - maar niet omdat deze ongegrond was. De afwijzing was alleen gebaseerd op het feit dat Flimmit de informatie die ontbrak in de oorspronkelijke informatie (namelijk aan wie de gegevens van de klager waren doorgegeven) in de loop van de DSB-procedure had ingediend. Door een dergelijke "ex-post naleving" door een verantwoordelijke voor de verwerking kan het Orgaan voor geschillenbeslechting (DSB) klachtenprocedures afsluiten zonder te hoeven onderzoeken of er sprake was van een GDPR-overtreding. Tegelijkertijd kunnen ondernemingen alleen in geval van een klacht aan de GDPR voldoen en toch zonder boete ontsnappen.

Marco Blocher:"Eenvoudig gezegd bepaalt de Oostenrijkse wet op de gegevensbescherming dat een klachtenprocedure moet worden afgesloten indien de vermeende GDPR-overtreding in de loop van de procedure wordt verholpen. Als bedrijf - zelfs als je de GDPR duidelijk hebt geschonden - ontvang je dus elke keer een 'speciale uitnodiging' voordat je daadwerkelijk wordt beboet. Het is alsof een radarval u zou uitnodigen om te vertragen voordat er een boete wordt opgelegd. Bestuurders zouden zich al snel realiseren dat je in 99% van de gevallen in principe ongestraft ontsnapt. Wij betwijfelen of deze Oostenrijkse bepaling in overeenstemming is met de BBPR, die afschrikkende sancties vereist. Volgens de bestaande wetgeving zou de DSB ook een sanctie kunnen opleggen die rekening houdt met de medewerking en de erkenning van de onderneming, maar in onze ervaring doet de DSB dat niet".

Geen beslissing in zicht over de overige zeven klachten - ineffectiviteit als rode draad

Er is weinig vooruitgang geboekt met de andere streamingklachten (tegen Amazon Prime, Apple Music, DAZN, Flimmit, Netflix, SoundCloud, Spotify en YouTube). In de zaak tegen DAZN heeft noyb ook een klacht ingediend wegens de inactiviteit van de DSB bij de Federale Administratieve Rechtbank. In die zaak kon de DSB niet binnen drie maanden een beslissing nemen en heeft zij de zaak voorgelegd aan de Federale Administratieve Rechtbank. Met betrekking tot YouTube is er onenigheid over welke instantie verantwoordelijk is. Andere procedures lijken eenvoudigweg verloren te zijn gegaan, hoewel noyb de zaak blijft volgen bij de autoriteiten. Van de acht procedures is er slechts één na meer dan anderhalf jaar afgesloten.

Marco Blocher:"Ondanks de verschillende nationale procedureregels lijkt er één ding gemeen te hebben: zodra er een verband is met verschillende EU-lidstaten, komen de wielen tot stilstand. Nu de GDPR al meer dan vier jaar van kracht is en meer dan twee jaar van toepassing is, moeten de autoriteiten dringend hun samenwerking op gang brengen. Op dit moment werkt dit helemaal niet en worden de gebruikers vergeten".

Related articles

Recent articles