5 jaar rechtszaken: Meta stapt blijkbaar over op toestemming voor gedragsadvertenties

Aug 01, 2023

Meta schakelt blijkbaar over op toestemming voor gedragsadvertenties na vijf jaar procederen

Na meer dan vijf jaar van uitgebreide rechtszaken door noyb, het Duitse Kartellamt en beslissingen van het EDPB en het HvJEU lijkt het erop dat Meta eindelijk voldoet aan de EU-privacywetgeving. Het bedrijf kondigde aan dat het zijn gebruikers in de toekomst om toestemming zal vragen voordat behavioral ads worden getoond. Het is nog niet duidelijk of Meta de toestemmingsvereiste volledig toepast. noyb zal rechtszaken aanspannen als de GDPR niet volledig wordt toegepast door Meta.

Meta zou eindelijk kunnen buigen. Op dinsdag kondigde Meta aan dat het van plan is om de rechtsgrondslag die wordt gebruikt "om bepaalde gegevens te verwerken voor gedragsgericht adverteren" voor mensen die in de Europese Unie en Zwitserland wonen, te veranderen van "legitiem belang" in "toestemming". Hoewel we moeten wachten op de details, zien we misschien eindelijk enige vooruitgang in de bescherming van de gegevensprivacy van gebruikers. Afhankelijk van Meta's implementatie van deze verandering, zouden mensen die in de EU wonen voor het eerst enige controle over hun gegevens kunnen krijgen.

Geen uitweg. Terwijl de PR-afdeling van de social media-bedrijven praat over een vermeende nieuwe GDPR-interpretatie door de Ierse DPC die resulteerde in de aanstaande aanpassing, is de realiteit veel onaangenamer voor Meta. Na twee noyb-klachten uit 2018 besloot de EDPB eerder dit jaar dat het verboden is voor Meta om persoonlijke gegevens te gebruiken voor advertenties. Bovendien besloot het HvJEU in juli dat het bedrijf geen persoonsgegevens mag gebruiken buiten wat strikt noodzakelijk is om zijn kernproducten te leveren. Hoewel de Ierse DPC deze beslissingen nog niet heeft afgedwongen, lijkt er geen uitweg meer te zijn.

De reikwijdte van de toestemming is onduidelijk. Meta heeft tot nu toe alleen aangekondigd dat het zal overstappen op toestemming voor "bepaalde gegevens voor gedragsgericht adverteren". De GDPR is echter van toepassing op elk type persoonlijke gegevens voor elk type verwerking. Het woord "behavioural advertising" bestaat niet in de wet. Als Meta bijvoorbeeld de leeftijd of locatie van een persoon gebruikt, is het onduidelijk of dit "gedrag" zou zijn in de ogen van Meta en of aan de toestemmingsvereiste zou worden voldaan.

Max Schrems: "We zullen zien of Meta de toestemmingsvereiste daadwerkelijk toepast op al het gebruik van persoonlijke gegevens voor advertenties. Tot nu toe hebben ze het over 'zeer gepersonaliseerde' of 'gedragsgerichte' advertenties en het is onduidelijk wat dit betekent. De GDPR had betrekking op alle vormen van personalisatie, ook op zaken als je leeftijd, wat geen 'gedrag' is. We zullen uiteraard blijven procederen als Meta de wet niet volledig toepast."

Achtergrond: Drie rechtsgrondslagen in één jaar. Volgens artikel 6, lid 1, onder a) tot en met f) van de GDPR mogen bedrijven geen persoonsgegevens gebruiken, tenzij ze voldoen aan een van de zes rechtsgrondslagen. Nadat noyb in 2018 een rechtszaak had aangespannen, werd het Facebook, Instagram en WhatsApp verboden om artikel 6, lid 1, onder b), te gebruiken bij het verbergen van voorwaarden in hun contract die het gebruik van gegevens zonder toestemming zouden vereisen. Na tussenkomst van de EDPB leidde deze rechtszaak in januari tot een boete van 390 miljoen euro. Meta claimde vervolgens een "legitiem belang" onder Artikel 6(1)(f) met een "opt-out" om het verzamelen van gebruikersgegevens te rechtvaardigen. In een rechtszaak aangespannen door de Duitse kartelautoriteit ("Bundeskartellamt"), gesteund door de Duitse consumentenrechtenorganisatie ("VZBV"), besloot het Hof van Justitie dat artikel 6(1)(f) ook niet beschikbaar is. Omdat de andere drie rechtsgrondslagen niet beschikbaar zijn voor Meta, is het enige logische gevolg dat Meta nu ja/nee toestemming moet vragen bij het gebruik van persoonlijke gegevens voor advertenties.

Max Schrems: "Na meer dan vijf jaar procederen komt Meta eindelijk tot de conclusie dat het mensen moet vragen of het hen mag bespioneren voor advertenties. Er waren rechtszaken van NGO's en een Duitse autoriteit voor nodig om te komen waar we nu zijn - terwijl de Ierse toezichthouder Meta consequent heeft beschermd."

Related articles

Recent articles