Spotifylle 5 miljoonan euron sakko GDPR:n rikkomisesta

Jun 13, 2023

Spotify saa 5 miljoonan euron sakon GDPR-yleissopimuksen rikkomisesta.
Streaming-palvelu ei vastannut asianmukaisesti tietoihin pääsyä koskeviin pyyntöihin.

Ruotsin tietosuojaviranomainen (IMY) on antanut Spotifylle 58 miljoonan Ruotsin kruunun (noin 5 miljoonaa euroa) sakon, kun se oli tehnyt valituksen ja käynyt oikeudenkäyntejä toimimattomuudesta. Vaikka käyttäjillä on oikeus saada pääsy kaikkiin tietoihinsa ja tietoja tietojensa käytöstä, Spotify ei ole noudattanut tätä velvoitetta kaikilta osin. IMY vastasi tapauksesta, koska Spotifyn päätoimipaikka on Ruotsissa. Noybin valitus yhdistettiin Bits of Freedomin Alankomaissa tekemään valitukseen.

Kantelu. 18. tammikuuta 2019 noyb on tehnyt useita valituksia eri suoratoistopalveluista, koska ne eivät ole tarjonneet käyttäjille helppoa tapaa käyttää tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaista käyttöoikeuttaan. Yksi näistä kanteluista tehtiin Itävallassa ja koski sitä, että Spotify ei toimittanut kaikkia henkilötietoja ja tietoja tietojen käytöstä. Koska Spotityn kotipaikka on Ruotsissa, tapaus lähetettiin Ruotsin tietosuojaviranomaiselle (IMY).

Oikeudenkäynti IMY:tä vastaan. Kantelua ei ratkaistu yli neljään vuoteen. IMY jopa totesi, että kantelijat eivät ole menettelyn osapuoli. Tämän vuoksi noyb nosti 22. kesäkuuta 2022 kanteen IMY:tä vastaan Ruotsin tuomioistuimissa päätöksen puuttumisen vuoksi. Vaikka IMY on aluksi vastustanut ajatusta, että sen on päätettävä valituksista, Ruotsin tuomioistuimet asettuivat noybin puolelle. Vaikka asia on edelleen korkeimmassa hallinto-oikeudessa, IMY on nyt antanut päätöksen noybin valituksesta sekä Spotifyn laajemmasta lähestymistavasta tietojen antamiseen käyttäjille. Tapaukseen liitettiin toinen valitus, jonka tekivät kollegamme Bits of Freedomista Alankomaissa.

Stefano Rossetti, noybin yksityisyydensuojalakimies:"Olemme iloisia siitä, että Ruotsin viranomainen ryhtyi vihdoin toimiin. Jokaisen käyttäjän perusoikeus on saada täydelliset tiedot häntä koskevista tiedoista, joita käsitellään. Tapaus kesti kuitenkin yli neljä vuotta, ja meidän oli haastettava IMY oikeuteen saadaksemme päätöksen. Ruotsin viranomaisen on ehdottomasti nopeutettava menettelyjään."

Oikeus tutustua tietoihin. Oikeus saada pääsy tietoihin ei anna ainoastaan oikeutta saada kopio käyttäjien omista tiedoista, vaan myös tietoa niiden lähteestä, henkilötietojen vastaanottajista tai tietoja kansainvälisistä tiedonsiirroista. Spotifyn tapauksessa näitä tietoja ei annettu täysimääräisesti. Lisäksi yritys antoi pääsyn vain "osaan" tiedoista ilmoittamatta rekisteröidylle, miten hän voi saada loputkin tiedot. IMY määräsi Spotifyn toimittamaan lopultakin kaikki tiedot yleisen tietosuoja-asetuksen 58 artiklan 2 kohdan c alakohdan nojalla.

noyb arvioi nyt päätöstä yksityiskohtaisesti nähdäkseen, onko IMY valvonut käyttäjien oikeuksia täysimääräisesti.

Related articles

Recent articles