Spotify е глобена с 5 млн. евро за нарушение на GDPR

This page has been translated automatically. Read the original or leave us a message if something is not right.
Data Subject Rights
 /  13 June 2023

След ноиб жалба и съдебен спор за бездействие, Шведският орган за защита на данните (IMY) наложи глоба в размер на 58 млн. шведски крони (около 5 млн. евро) на Spotify. Въпреки че потребителите имат право да получат достъп до всички свои данни и информация за използването на техните данни, Spotify не е изпълнила изцяло това задължение. IMY е била отговорна за делото, тъй като основното представителство на Spotify е в Швеция. noyb жалба беше обединена с жалба, подадена в Нидерландия от Bits of Freedom.

Spotify

Жалба. На 18 януари 2019 г. noyb подаде редица жалби срещу различни стрийминг услуги, тъй като те не са предоставили на потребителите лесен начин да упражнят правото си на достъп съгласно член 15 от ОРЗД. Една от тези жалби беше подадена в Австрия и се отнасяше до това, че Spotify не е предоставил всички лични данни и информация относно използването на данните. Тъй като Spotity е базиран в Швеция, случаят беше изпратен на шведския орган за защита на данните (IMY).

Съдебно производство срещу IMY. По жалбата не е взето решение в продължение на повече от четири години. IMY дори заяви, че жалбоподателите не са страна в процедурата. Поради това на 22 юни 2022 г. noyb заведе съдебно дело срещу IMY пред шведските съдилища във връзка с липсата на решение. Въпреки че IMY първоначално се противопостави на идеята, че трябва да се произнесе по жалбите, шведските съдилища застанаха на страната на noyb. Макар че делото все още е висящо пред Върховния административен съд, IMY вече е издал решение по жалбата на noyb , както и по по-широкия подход на Spotify за предоставяне на информация на потребителите. Делото беше присъединено към друга жалба от нашите колеги от Bits of Freedom в Нидерландия.

Стефано Росети, адвокат по защита на личните данни в noyb:"Радваме се да видим, че шведският орган най-накрая е предприел действия. Основно право на всеки потребител е да получи пълна информация за данните, които се обработват за него. Случаят обаче отне повече от 4 години и трябваше да водим съдебни дела с IMY, за да получим решение. Шведският орган определено трябва да ускори процедурите си."

Право на достъп. Правото на достъп не само предоставя правото да се получи копие от собствените данни на потребителите, но и информация относно техния източник, получателите на лични данни или подробности за международното предаване на данни. В случая на Spotify тази информация не е била предоставена в пълен обем. Освен това компанията е предоставила достъп само до "някои" от данните, без да информира субекта на данните как да получи останалите. IMY нареди на Spotify най-накрая да предостави пълния набор от данни съгласно член 58, параграф 2, буква в) от ОРЗД.

сегаnoyb ще направи подробна оценка на решението, за да види дали IMY е приложил изцяло правата на потребителите.