"Privacy Shield 2.0"? - Max Schremsin ensimmäinen reaktio

This page has been translated automatically. Read the original or leave us a message if something is not right.
Data Transfers
 /  Fri, 25.03.2022 - 10:32
Privacy Shield 2.0 statement

"Privacy Shield 2.0"? - Max Schremsin ensimmäinen reaktio

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja presidentti Biden ovat tänään ilmoittaneet "periaatesopimuksesta" uudesta EU:n ja Yhdysvaltojen välisestä tietojenvaihtojärjestelmästä.

Joitakin faktoja etukäteen:

  • Kyseessä on vain poliittinen ilmoitus, ei tekstiä, jota voidaan analysoida. Sikäli kuin noyb on tietoinen, tällaista tekstiä ei ole vielä olemassa ja sen laatiminen vie pari kuukautta.
  • Tällä tarkoitetaan todennäköisesti "periaatteellista sopimusta": lakimiesten on vielä löydettävä ratkaisut yhteisöjen tuomioistuimen (CJEU) esiin nostamiin ongelmiin. Toistaiseksi täysin toimivia ratkaisuja ei ole saatu aikaan kahden vuoden keskusteluista huolimatta.
  • Mitä noyb kuulee, on se, että Yhdysvallat ei aio muuttaa valvontalakiaan, vaan ainoastaan ennakoida toimeenpanovallan vakuutteluja (käyttäen EU:n kieltä, kuten "suhteellisuus"). On epäselvää, miten tämä edes etäisesti läpäisisi EU:n tuomioistuimen testin, koska EU:n tuomioistuin on jo todennut, että Yhdysvaltojen valvonta ei ole "oikeasuhteista". Aiemmat sopimukset ovat epäonnistuneet tässä suhteessa kahdesti.
  • Yksityisyyden suojaa koskevia periaatteita ei näytä päivitettävän kaupallisen tietojen käytön osalta, vaikka tietosuoja-asetus on tullut voimaan Privacy Shieldin hyväksymisen jälkeen.
  • Mahdollinen uusi sopimus ei olisi kahdenvälinen sopimus vaan Euroopan komission toimeenpanopäätös, jonka Euroopan tietosuojaneuvoston olisi ensin tarkasteltava uudelleen. Tämä prosessi voidaan aloittaa vasta, kun on olemassa lakiteksti. Varsinaiseen "riittävyyspäätökseen" menisi siis vielä pari kuukautta.
  • Yritykset eivät voi käyttää sopimusta ennen kuin se on virallisesti hyväksytty, mikä vie kuukausia.
  • Päätös voidaan riitauttaa nopeasti Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa. noyb odottaa voivansa saada kaikki uudet sopimukset, jotka eivät täytä EU:n lainsäädännön vaatimuksia, takaisin EU:n tuomioistuimeen muutamassa kuukaudessa esimerkiksi siviilioikeudenkäyntien ja alustavien kieltokanteiden avulla. EUT voi jopa ryhtyä alustaviin toimiin, jos sopimus rikkoo selvästi aiempia tuomioita.
  • Kaiken kaikkiaan poliittinen ilmoitus ilman konkreettista tekstiä näyttää toistaiseksi lisäävän oikeudellista epävarmuutta.

Lausunto:

"Meillä oli jo vuonna 2015 puhtaasti poliittinen sopimus, jolla ei ollut oikeusperustaa. Kuulemanne perusteella voimme pelata samaa peliä nyt kolmannen kerran. Sopimus oli ilmeisesti symboli, jonka von der Leyen halusi, mutta jolla ei ole tukea Brysselin asiantuntijoiden keskuudessa, koska Yhdysvallat ei liikkunut. Erityisen järkyttävää on, että Yhdysvallat on muka käyttänyt Ukrainan sotaa hyväkseen painostaakseen EU:ta tässä talouskysymyksessä."

"Lopullinen teksti tarvitsee lisää aikaa, kun se saapuu, analysoimme sitä perusteellisesti yhdessä yhdysvaltalaisten oikeusasiantuntijoidemme kanssa. Jos se ei ole EU:n lainsäädännön mukainen, me tai jokin muu ryhmä todennäköisesti riitauttaa sen. Lopulta yhteisöjen tuomioistuin päättää asiasta kolmannen kerran. Odotamme, että tämä asia on jälleen tuomioistuimen käsiteltävänä kuukausien kuluessa lopullisesta päätöksestä."

"On valitettavaa, että EU ja Yhdysvallat eivät ole käyttäneet tätä tilannetta hyväkseen päästäkseen "ei vakoilua" -sopimukseen, jossa olisi samanhenkisten demokratioiden väliset perustakuut. Asiakkaat ja yritykset joutuvat vielä useiden vuosien ajan kärsimään oikeudellisesta epävarmuudesta."

- Max Schrems, noybin kunniapuheenjohtaja ja pääasianajaja "Schrems I" ja "Schrems II" -tapauksissa Euroopan unionin tuomioistuimessa.