(Alustava) noyb WIN: Meta pysäyttää tekoälysuunnitelmat EU:ssa

This page has been translated automatically. Read the original or leave us a message if something is not right.
Forced Consent & Consent Bypass
 /  Fri, 14.06.2024 - 16:57

Vastauksena 11 noybin valitukseen DPC on ilmoittanut (myöhään perjantaina iltapäivällä), että Meta on luvannut DPC:lle, että se ei käsittele EU:n/ETA:n käyttäjätietoja määrittelemättömissä "tekoälytekniikoissa". Aiemmin Meta väitti, että sillä oli "oikeutettu etu" tehdä näin, ja ilmoitti (joillekin) käyttäjille vain muutoksesta ja salli ainoastaan (harhaanjohtavan ja monimutkaisen) "opt-out" -mahdollisuuden.

Meta unhappy

DPC "kääntyy" alkuperäisen parannuksen jälkeen. Vaikka DPC on alun perin hyväksynyt Meta AI:n käyttöönoton EU:ssa/ETA:ssa, näyttää siltä, että muut sääntelyviranomaiset ovat viime päivinä vastustaneet sitä ja saaneet DPC:n muuttamaan neuvojaan Metalle. DPC ilmoitti nyt:

"DPC on tyytyväinen Metan päätökseen keskeyttää suunnitelmansa kouluttaa laaja kielimalli käyttäen aikuisten Facebookissa ja Instagramissa jakamaa julkista sisältöä EU:n ja ETA:n alueella. Tämä päätös on seurausta DPC:n ja Metan tiiviistä yhteistyöstä. DPC jatkaa yhteistyössä muiden EU:n tietosuojaviranomaisten kanssa yhteydenpitoa Metan kanssa tässä asiassa."

Toistaiseksi ei ole tarkempaa taustaa tai tietoa siitä, millaista tämä sitoutuminen oli tai miksi DPC muutti mielensä.

Noybin ja paikallisten tietosuojaviranomaisten painostus. Ilmeinen selitys olisi, että kun noyb ja muut järjestöt (kuten Norjan kuluttajaneuvosto) olivat tehneet 11 kantelua eri tietosuojaviranomaisille Euroopassa ja EU:n/ETA:n tietosuojaviranomaiset olivat reagoineet julkisesti näihin kanteluihin, paine tietosuojaneuvostoa kohtaan kasvoi.

Max Schrems, noybin puheenjohtaja: "Olemme tyytyväisiä tähän kehitykseen, mutta seuraamme sitä tarkasti. Toistaiseksi Meta-tietosuojapolitiikkaan ei ole tehty virallista muutosta, joka tekisi tästä sitoumuksesta oikeudellisesti sitovan. Vireille panemamme tapaukset ovat kesken ja vaativat ratkaisua."

Meta huolissaan EU:n käyttäjistä? Pyydä vain opt-in-suostumusta! Kuten mistä tahansa Meta-viestistä, ilmoituksesta ei puutu uudelleen muotoilua ja vilpillisiä väitteitä. Meta korostaa, että EU/ETA-maiden käyttäjät eivät voi toistaiseksi käyttää tekoälypalveluita. Tämä ei kuitenkaan vaikuta kovin loogiselta. GDPR sallii lähes kaiken, jos käyttäjät antavat (voimassa olevan) suostumuksen. Meta voisi siis ottaa tekoälyteknologian käyttöön Euroopassa, jos se vain vaivautuisi kysymään ihmisiltä suostumusta, mutta näyttää siltä, että Meta tekee kaikkensa saadakseen koskaan suostumuksen käsittelyyn.

Max Schrems: "Metan lehdistötiedote muistuttaa hieman 'kollektiivista rangaistusta'. Jos joku eurooppalainen vaatii oikeuksiaan, koko maanosa ei saa uusia kiiltäviä tuotteitamme. Metalla on kuitenkin kaikki mahdollisuudet ottaa käyttöön pätevään suostumukseen perustuva tekoäly - se vain päättää olla tekemättä niin."

Ilmoitus perjantaina iltapäivällä. Kuten tavallista "suurten teknologiayritysten" tappioiden kohdalla, tämä ilmoitus tulee perjantai-iltana, jolloin uutisia kerätään vähiten. Vaikuttaa siltä, että Meta haluaa vähätellä tätä tarinaa - se voi vaikuttaa myös sen osakekursseihin.