EU-VS-gegevensoverdracht (Hof van Justitie van de Europese Unie)

In 2013 maakte Edward Snowden bekend dat de Amerikaanse inlichtingendiensten toegang hebben tot de persoonlijke gegevens van Europese Facebook-gebruikers met behulp van bewakingsprogramma's zoals "PRISM". De klacht van de heer Schrems heeft tot doel de gegevensoverdracht tussen Facebook en de EU en de VS te stoppen op basis van zowel het privacyschild als de standaardclausules in de overeenkomst.

Na verschillende procedurele stappen heeft het Ierse Hooggerechtshof het bestaan van massale bewakingsprogramma's van de Amerikaanse regering erkend en elf interpretatieve vragen voorgelegd aan het Hof van Justitie van de Europese Unie, dat de zaak op 9 juli 2019 heeft onderzocht. Tijdens de hoorzitting betoogden de partijen over de belangrijkste aspecten van de procedure, zoals de schending van het grondrecht op privacy, de legitimiteit van internationale gegevensoverdrachten in geval van lopende massale bewakingsprogramma's en de plichten van de betrokken gegevensbeschermingsautoriteiten.

Na het arrest van het HvJEU, dat in het eerste kwartaal van 2020 wordt verwacht, zou de gegevensbeschermingsautoriteit uiteindelijk voor het eerst over de klacht moeten beslissen. Tegen de beslissing kan opnieuw beroep worden aangetekend door Facebook of de heer Schrems.

Relevant articles