noyb erkend als "bevoegde entiteit" voor het indienen van collectieve rechtszaken en het vorderen van schadevergoeding voor de rechtbanken in België

This page has been translated automatically. Read the original or leave us a message if something is not right.
29 October 2020
BelgiumJustice

In september is de Belgisch minister van Tewerkstelling, Economie en Consumentenzaken noyb is erkend als bevoegde entiteit in het kader van de collectieve actie van het Belgisch economisch wetboek Dit betekent dat noyb in België een representatieve actie kan instellen en namens de gebruikers schadevergoeding kan eisen voor de schending van verschillende wetten op het gebied van consumentenbescherming, waaronder de wetgeving inzake gegevensbescherming

België, eerste in lijn. Voor zover wij weten, is België het enige land dat een specifieke goedkeuringsprocedure heeft voor consumentenorganisaties die buiten zijn grondgebied zijn gevestigd om collectieve rechtsvorderingen in te stellen ("collectief verhaal"). Als eerste niet-Belgische "bevoegde entiteit" zal noyb bedrijven kunnen aanklagen voor schending van de GDPR in België, net zoals Test-Aankoop die al een rechtszaak heeft aangespannen tegen Facebook voor de schending van de wetgeving inzake gegevensbescherming in verband met Cambridge Analytica, waarbij een schadevergoeding van 200 € per gebruiker wordt gevraagd.

"Deze goedkeuring is echt goed nieuws. Het erkent het werk van noyb in alle Europese landen. Sommige lidstaten hebben niet eens een procedure die in de buurt komt van een groepsactie of een collectief schadevergoedingsmechanisme. Het spreekt voor zich dat consumentenorganisaties in deze landen geen toegang hebben tot de rechter om consumenten collectief te vertegenwoordigen. In België bestaan er niet alleen groepsacties, maar ze staan ook open voor niet-Belgische non-profitorganisaties. We hebben het beste van twee werelden." - Romain ROBERT, senior advocaat bij Noyb.

Wachtend op de richtlijn voor collectief verhaal. De goedkeuring als "bevoegde entiteit" is een belangrijke stap voor noyb vóór de implementatie van de richtlijn inzake collectief verhaal in 2022. Deze richtlijn vereist dat elk EU-land een collectief-verhaalsmechanisme biedt, dat consumenten een betere bescherming biedt in "massaschade"-situaties zoals Dieselgate of Ryanair. Deze eerste EU-brede regels voor collectief verhaal stellen consumenten in staat hun krachten over de grenzen heen te bundelen om onwettige praktijken te voorkomen en compensatie voor de schade te verkrijgen

"We wachten op de tenuitvoerlegging van de richtlijn inzake collectief verhaal, die noyb en andere consumentenorganisaties definitief meer spieren zal geven om de rechten van de gebruikers af te dwingen. We volgen ook de ontwikkeling van grote collectieve rechtszaken in Nederland voor schendingen van de GDPR op de voet. Het is een nieuw tijdperk voor de handhaving van digitale rechten! - Romain ROBERT, senior advocaat bij noyb

Klachten bij DPA's vs. class actions voor de rechter. Terwijl noyb de afgelopen twee jaar verschillende klachten heeft ingediend bij gegevensbeschermingsautoriteiten, is een rechtszaak een interessant alternatief. Bedrijven krijgen niet alleen te maken met mogelijke boetes van de gegevensbeschermingsautoriteiten, maar ook met schadeclaims van miljoenen euro's die de gebruikers direct ten goede komen

"Consumentenorganisaties kunnen een echte hefboomwerking hebben met representatieve acties: het is waarschijnlijk dat bedrijven zich eindelijk aan de wet zullen houden om grote financiële claims te vermijden. Naar de rechter stappen kan ook efficiënter zijn omdat de zaak niet via het one-stop-shop-mechanisme hoeft te worden afgehandeld en de betrokkenen niet jaren hoeven te wachten voordat een gegevensbeschermingsautoriteit uiteindelijk besluit hun klacht te onderzoeken. Het is een grote stap voor de EU-consumenten"- Romain ROBERT, senior advocaat bij noyb