Ετήσιες αναφορές

Οι ετήσιες εκθέσεις μας υπογραμμίζουν τις προσπάθειές μας κατά τη διάρκεια ενός έτους και δείχνουν τον αντίκτυπό μας στην επιβολή του GDPR.

Αυτή η σελίδα είναι διαθέσιμη μόνο ως αυτόματη μετάφραση στα Ελληνικά. Μπορείτε πάντα να μεταβείτε στην Αγγλική πρωτότυπη έκδοση.

Κατεβάστε τις Ετήσιες Εκθέσεις μας εδώ: