Το δικαίωμά σας στη φορητότητα των δεδομένων (άρθρο 20)

This page has been translated automatically. Read the original or leave us a message if something is not right.
Exercise

Ποιο είναι το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων;

Το δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων σάς επιτρέπει να λαμβάνετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανήματα μορφή και να τα μετακινείτε σε άλλο σύστημα ή εταιρεία. Αυτό δεν περιορίζεται στις προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε απευθείας στην εταιρεία, αλλά περιλαμβάνει επίσης προσωπικά δεδομένα που δημιουργούνται από τη δραστηριότητά σας. Η ευθύνη της μεταφοράς δεδομένων ανήκει στην εταιρεία που χειρίζεται τα δεδομένα σας.

Με το δικαίωμα φορητότητας, μπορείτε να μεταφέρετε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει συγκατάθεσης ή σύμβασης από μια εταιρεία σε άλλη (π.χ. αλλαγή λογαριασμών) χωρίς περαιτέρω εμπόδια να αποθηκεύσετε τα προσωπικά σας δεδομένα από μια εταιρεία σε ιδιωτική συσκευή για δική σας χρήση.

Πώς ασκώ το δικαίωμά μου στη φορητότητα των δεδομένων;

  • Μπορείτε απλώς να στείλετε ένα άτυπο μήνυμα στην εταιρεία ή να χρησιμοποιήσετε ένα πρότυπο που ζητά τη μεταφορά των δεδομένων σας και πού θέλετε να μεταφερθούν ή/και ότι θέλετε ένα αντίγραφο αυτών των δεδομένων.
  • Προτείνετε μια συγκεκριμένη μορφή δεδομένων που είναι σαφής και κατανοητή για εσάς.

Ποιες είναι οι συνέπειες του δικαιώματος φορητότητας;

  • Λαμβάνετε ένα αντίγραφο όλων των δεδομένων σας σε μορφή αναγνώσιμη από μηχανή και τα δεδομένα σας διαβιβάζονται στον οργανισμό της επιλογής σας.
  • Τα δεδομένα σας δεν διαγράφονται αυτόματα και μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της εταιρείας.

Τυπικά προβλήματα

  • Οι εταιρείες συχνά δεν γνωρίζουν το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων και είναι άπειρες όταν πρόκειται να συμμορφωθούν με αυτό.
  • Συχνά δεν υπάρχει συναίνεση σχετικά με τις χρησιμοποιούμενες μορφές δεδομένων και μπορεί να είναι δύσκολο να εισαχθούν δεδομένα σε άλλο σύστημα. Στην ιδανική περίπτωση, μπορείτε να ζητήσετε μια συγκεκριμένη μορφή που μπορείτε πραγματικά να χρησιμοποιήσετε.
  • Η εταιρεία αρνείται την απευθείας μεταφορά των δεδομένων σας σε άλλο πάροχο επειδή είναι τεχνικά αδύνατη.

Επιστροφή στην Άσκηση των Δικαιωμάτων σας