Вашето право на преносимост на данните (член 20)

This page has been translated automatically. Read the original or leave us a message if something is not right.
Exercise

Какво представлява правото на преносимост на данните?

Правото на преносимост на данните ви позволява да получите личните си данни в структуриран, широко използван и машинночетим формат и да ги прехвърлите в друга система или компания. Това не се ограничава до личните данни, които предоставяте директно на дружеството, а включва и лични данни, генерирани от вашата дейност. Отговорността за прехвърлянето на данните е на компанията, която обработва вашите данни.

С правото на преносимост можете да прехвърлите личните си данни, които се обработват въз основа на съгласие или договор, от една компания в друга (напр. смяна на акаунти) без допълнителни пречки да съхранявате личните си данни от дадена компания на лично устройство за собствена употреба.

Как мога да упражня правото си на преносимост на данните?

  • Можете просто да изпратите неофициално съобщение до дружеството или да използвате шаблон с искане за прехвърляне на вашите данни и къде искате да бъдат прехвърлени и/или че искате копие от тези данни.
  • Предложете конкретен формат на данните, който е ясен и разбираем за вас.

Какви са последиците от правото на преносимост?

  • Получавате копие от всичките си данни в машинночетим формат и данните ви се предават на избрана от вас организация.
  • Данните ви не се изтриват автоматично и вие все още можете да използвате услугите на компанията.

Типични проблеми

  • Често компаниите не са запознати с правото на преносимост на данните и нямат опит, когато се налага да го спазват.
  • Често няма консенсус по отношение на използваните формати на данни и може да е трудно да се импортират данни в друга система. В идеалния случай можете да поискате конкретен формат, който действително можете да използвате.
  • Компанията отказва директно прехвърляне на вашите данни към друг доставчик, защото това е технически невъзможно.

Обратно към Упражняване на вашите права