Шифроване - поверителност по дизайн

Нашите имейли винаги съдържат лични данни. По време на маршрута си към получателя такива комуникации се обработват от различни обекти, възли и доставчици на услуги, които могат да прихващат, манипулират и използват незаконно тяхното съдържание. За да се намалят тези рискове, член 32 от GDPR изисква контролерите да прилагат подходящи мерки за сигурност. Ако такива стандарти не са изпълнени, поверителността и целостта на нашите комуникации се нарушават. Този проект има за цел да наложи изискванията за сигурност на GDPR срещу мултинационална интернет компания.

Ръководител на проекта: Стефано Росети

IMI номер: VMN 148560

Relevant articles