Национална административна процедура

Понастоящем noyb преглежда националните процедури пред органите за защита на данните (DPA), тъй като те често са фундаментално различни (напр. достъп до документи, право на кандидатстване за определени действия от DPA). От ключово значение за стратегическия спор е да гарантираме, че имаме пълен преглед на националните процесуални възможности.

Ръководител на проекта: Ромен Робърт

Relevant articles