Sponsoring en partnerschappen

Uw organisatie is begaan met gegevensbescherming en privacy en u wilt ons werk steunen? Wij bieden drie sponsorpakketten aan, maar bespreken graag pakketten op maat met u. Word noyb sponsor of partner en help het recht op privacy te waarborgen!

Deze pagina werd helaas alleen automatisch in het Nederlands vertaald. U kunt ook overschakelen op het Engelse origineel.

Word een noyb sponsor!

Uw organisatie is begaan met gegevensbescherming en privacy en u wilt non-profits op dit gebied steunen?

Net zoals individuele personen ondersteunend lid kunnen worden, kunt u noyb-sponsor worden. Wij bieden drie standaard sponsorpakketten aan, maar zijn ook graag bereid om met u pakketten op maat te bespreken. Meer informatie over partnerschappen en onze uitgangspunten voor sponsoring vindt u aan het eind van deze pagina. Voor vragen en meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Silver Sponsor

1.000 Euro and more
 • Your logo on our sponsorship page and in our annual report
 • noyb Goodie box (stickers, RFID covers, webcam covers) for your employees

Gold Sponsor

5.000 Euro and more
 • Your logo on our sponsorship page including your companies description / mission statement
 • Your logo in our annual report
 • noyb blog post for your website
 • noyb Goodie Box (Stickers, RFID Covers, Webcam Covers) for your employees

Purple Sponsor

10.000 Euro and more
 • Your logo in the side-column of our front page
 • Your logo on our sponsorship page including your companies description / mission statement
 • Your logo in our annual report
 • noyb blog post for your website
 • noyb Talk, Webinar or Q&A on Privacy and Data Protection with your team or customers
 • noyb Goodie Box (Stickers, RFID Covers, Webcam Covers) for your employees

U wilt uw product, publicatie, evenement of cursussen over gegevensbeschermingswetgeving promoten?

In dat geval kunnen onze wekelijkse nieuwsbrief GDPRtoday en onze open wiki GDPRhub de juiste keuze zijn om een geïnteresseerd professioneel publiek te bereiken. GDPRtoday vat de laatste beslissingen van Europese gegevensbeschermingsautoriteiten en rechtbanken over de GDPR samen en informeert elke week meer dan 5.700 advocaten, gegevensbeschermingsfunctionarissen en geïnteresseerden uit heel Europa. Kijk voor meer informatie op deze pagina of neem hier contact met ons op.

Partnerschappen

Wij ontvangen regelmatig verzoeken om verschillende vormen van partnerschappen met commerciële organisaties, start-ups, coöperaties en initiatieven op het gebied van privacy en gegevensbescherming. Hoewel we graag elke inspanning ondersteunen die meer privacy en gegevensbescherming op de apparaten van gebruikers brengt, heeft ons kleine team zeer beperkte capaciteit om dergelijke partnerschappen aan te gaan.

Dat gezegd hebbende, aarzel niet om contact met ons op te nemen als u een specifiek en nauwkeurig partnerschapssuggestie hebt waarbij de focus van uw werk en ons werk elkaar kunnen overlappen.

Onze principes voor sponsoring en partnerschappen

Onafhankelijkheid en neutraliteit zijn kernwaarden voor ons, daarom stellen wij strikte grenzen aan elke vorm van sponsoring en partnerschap. Dit moet elke negatieve ervaring of zelfs maar de suggestie van belangenconflicten voor iedereen voorkomen. Wij beoordelen elk voorstel afzonderlijk en houden daarbij rekening met de volgende aspecten:

 • We bekijken de details en de staat van dienst van elke sponsor of partner om er zeker van te zijn dat er geen sprake is van belangenverstrengeling.
 • Wij kunnen geen diensten of producten aanbevelen als zijnde specifiek privacyvriendelijk, aangezien wij niet over de capaciteit beschikken om deze grondig te analyseren en te testen. De kosten om dat te doen zouden gewoonlijk hoger liggen dan het bedrag waarmee een sponsor of partner ons zou steunen.
 • Sponsors of partners mogen niet aangeven dat noyb hun diensten en producten ondersteunt.
 • Wij beperken sponsoring uit de particuliere sector tot € 20.000 per organisatie per jaar.
 • Tenzij anders overeengekomen kunnen wij u geen inhoud leveren (bijv. deelnemen aan een conferentie) of inhoud delen die u aan ons verstrekt (bijv. blogberichten).
 • Als wij handhavingsmaatregelen nemen op een gebied waar een sponsor of partner actief is, zullen wij een sponsor of partner hiervan niet op de hoogte stellen en elke controleur op dezelfde basis onderzoeken.
 • Wij kunnen sponsorschappen te allen tijde beëindigen, mocht er sprake zijn van belangenverstrengeling.

Voor vragen en nadere informatie kunt u contact met ons opnemen.

Onze sponsors en partners

Hartelijk dank aan onze sponsors en partners die ons werk steunen en privacy tot een realiteit maken!

swat logo PII logo Dialogmail logo
logo startpage