RUBRIEKEN: CNIL boetes Google € 50 Mio op basis van noyb-klacht

This page has been translated automatically. Read the original or leave us a message if something is not right.
21 June 2019
google fine

Belangrijke informatie

  • De Franse gegevensbeschermingsautoriteit (CNIL) heeft zojuist aangekondigd dat zij Google vandaag een recordboete van 50 miljoen euro heeft opgelegd voor het schenden van de GDPR (Link)
  • De sanctie is gebaseerd op twee klachten van noyb.eu en de Franse NGO 'La Quadrature du Net' op basis van 'gedwongen toestemming' op 25 mei 2018 (Meer informatie over de oorspronkelijke klachten)
  • Een boete van € 50 miljoen is de hoogste boete voor privacyschendingen tot nu toe (de maximale boete onder GDPR op basis van 4% van de omzet van Google zou € 3,7 miljard bedragen)
  • Google verhuist morgen (22 januari 2019) zijn Europese activiteiten naar Ierland en zal dan door de Ierse commissaris voor gegevensbescherming worden gereguleerd als de 'leidende autoriteit'.

Eerste verklaring van noyb.eu

Max Schrems, voorzitter van noyb: "Wij zijn zeer verheugd dat een Europese gegevensbeschermingsautoriteit voor het eerst gebruik maakt van de mogelijkheden van de GDPR om duidelijke schendingen van de wet te bestraffen. Na de invoering van de GDPR hebben we vastgesteld dat grote bedrijven zoals Google de wet gewoon 'anders interpreteren' en hun producten vaak slechts oppervlakkig hebben aangepast. Het is belangrijk dat de autoriteiten duidelijk maken dat het niet voldoende is om alleen maar te beweren dat ze zich aan de wet houden. We zijn ook blij dat ons werk voor de bescherming van de grondrechten zijn vruchten afwerpt. Ik wil ook graag onze supporters bedanken die ons werk mogelijk maken"

Achtergrond op noyb

noyb krijgt privacy op je telefoon. Artikel 80 van de GDPR bepaalt dat de betrokkenen zich kunnen laten vertegenwoordigen door een vereniging zonder winstoogmerk, aangezien individuele gebruikers meestal niet in staat zijn om de relevante juridische klachten in te dienen. In het nieuwe geval van noyb ('Recht op toegang') worden tien gebruikers vertegenwoordigd door de vzw. Schrems: "noyb is bedoeld om de nieuwe wet redelijk te handhaven, zodat de voordelen daadwerkelijk bij de gebruikers terechtkomen.

De financiering is nog steeds onderweg. Tot nu toe wordt noyb.eu gefinancierd door meer dan 3.100 individuele ondersteunende leden en sponsors (bijvoorbeeld StartPage.com of de stad Wenen). Om de strijd tegen datalekken op lange termijn te financieren, zoekt de vereniging naar meer ondersteunende leden. Tot nu toe wordt het budget voor 2018 slechts voor 75 % gefinancierd. Schrems: "In 1995 keurde de EU al wetten voor gegevensbescherming goed, maar die werden door de grote spelers gewoonweg genegeerd. We moeten er nu voor zorgen dat dit niet meer gebeurt met de GDPR - tot nu toe lijken velen slechts oppervlakkig te voldoen.

Uploads

MakePrivacyReal

Ons werk wordt mogelijk gemaakt door meer dan 3.100 ondersteunende leden - en jij misschien?