Ons team, onze leden en partners

This page has been translated automatically. Read the original or leave us a message if something is not right.

Het succes van elk project hangt af van een sterk, ervaren team en een netwerk van partners. We zijn er trots op dat we een Europees team hebben samengesteld met ervaring op het gebied van privacy, gegevensbescherming, consumentenrechten en technologie.

Ons noyb kantoor

Voor ons kantoor bouwen we een pan-Europees team van advocaten en experts. Naast het beantwoorden van eerste vragen en het helpen van onze leden, is de kerntaak van het kantoor het werken aan onze handhavingsprojecten en het doen van het nodige onderzoek voor strategische procesvoering. Ons team op kantoor is de sleutelfactor om ervoor te zorgen dat privacy een realiteit wordt voor iedereen.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur ("Vorstand") bepaalt de langetermijndoelstellingen, evalueert de werking van de organisatie en komt regelmatig bijeen. De Raad van Bestuur wordt gekozen door de algemene vergadering van de organisatie. Volgens de statuten van noyb handelen alle bestuursleden strikt op basis van a pro bonopro bono (vrijwilligers).

De Raad van Bestuur zal een voltijds Gedelegeerd Bestuurder ("Geschäftsführer") benoemen, die de dagelijkse werking van noyb leidt, zodra deze is opgericht.

De Raad van Bestuur zal een voltijds Gedelegeerd Bestuurder ("Geschäftsführer") benoemen, die de dagelijkse werking van de onderneming leidt, zodra deze is opgericht

Deskundige & Institutionele Leden

Er zijn twee soorten gewone leden in noyb. Deskundige leden zijn mensen die deskundig zijn in hun vakgebied en hen ondersteunen met hun lidmaatschapsbijdragen, expertise, werk en persoonlijke contacten. Institutionele leden zijn organisaties en rechtspersonen die noyb met financiering en diensten ondersteunen. Deze individuele en institutionele leden vormen samen de "algemene vergadering" van noyb. De algemene vergadering kiest de raad van bestuur. Deze structuur is bedoeld om te zorgen voor een onafhankelijke, stabiele en langdurige werking en om de belangrijkste spelers in de Europese gemeenschap van privacy en digitale rechten te integreren. Wij verwelkomen graag de volgende experts en instellingen onder onze leden, maar zijn altijd op zoek naar nieuwe steun, inzicht en hulp van gerenommeerde personen.