Ons Gedetailleerde Concept

This page has been translated automatically. Read the original or leave us a message if something is not right.

noyb maakt gebruik van best practices van consumentenrechtengroepen, privacyactivisten, hackers en juridische tech-initiatieven en voegt deze samen in een stabiel Europees handhavingsplatform. Samen met de vele handhavingsmogelijkheden onder de Europese Verordening Gegevensbescherming (GDPR), noyb in staat om privacyzaken op een veel effectievere manier dan voorheen in te dienen. Daarnaast, noyb het idee van doelgericht en strategisch procederen om uw recht op privacy te versterken. We zullen ook gebruik maken van PR- en media-initiatieven om uw recht op privacy te benadrukken en te waarborgen zonder naar de rechter te hoeven stappen. Uiteindelijk, noyb is ontworpen om de krachten te bundelen met bestaande organisaties, middelen en structuren om de impact van GDPR te maximaliseren, terwijl parallelle structuren worden vermeden.

V&A met Max Schrems


#Maak privacy echt

Veel bedrijven negeren de strenge privacywetgeving in Europa. Dit is mogelijk omdat het voor individuele gebruikers te ingewikkeld en te duur is om hun rechten op te eisen. noyb dicht de kloof tussen de wet en de werkelijkheid door collectief uw rechten af te dwingen, zodat uw rechten werkelijkheid worden.

Strategische en effectieve handhaving

noyb streeft naar strategische en effectieve handhaving door privacyschendingen grondig te analyseren en te prioriteren, de zwakke punten van deze zaken te identificeren en ze aan te vechten met de best mogelijke strategie en de meest effectieve methode om een maximaal effect te bereiken.

Samenwerking

noyb vult een structurele leemte in privacyhandhaving in de particuliere sector. We werken actief samen met bestaande NGO's en groepen op het gebied van privacy, IT-beveiliging en consumentenbescherming.

Cruciaal moment

In mei 2018 werd de nieuwe Verordening Gegevensbescherming ("GDPR") van kracht - de voorbode van een nieuw tijdperk in de EU privacybescherming met serieuze, nieuwe handhavingsmechanismen. Hierdoor kunnen NGO's, zoals noyb, jouw digitale rechten collectief afdwingen.

Ervaren team & leden

noyb is geïnitieerd door Max Schrems (een Oostenrijkse advocaat en voorvechter van privacy) en brengt een grote groep experts en instellingen uit de privacy-, technologie- en consumentenrechtensector uit heel Europa en daarbuiten samen.

Focus op commerciële privacy

Wij richten ons op commerciële schendingen van privacy en gegevensbescherming, omdat deze wijdverspreid zijn, vaak voorkomen en miljoenen mensen treffen. Deze bedrijfsschendingen van je privacy en je digitale rechten worden momenteel niet door andere organisaties aangepakt.

Europese reikwijdte, wereldwijde impact

De nieuwe Europese gegevensbeschermingswet is ook van toepassing op elk internationaal bedrijf dat zaken doet in Europa. In de praktijk betekent dit dat effectieve Europese handhaving de privacybescherming wereldwijd zal verhogen, aangezien wereldwijde producten en diensten aan deze "gouden normen" van de EU zullen moeten voldoen.

Ondersteunend bedrijf

noyb wil bedrijven ondersteunen die de wet willen naleven, bijvoorbeeld door richtlijnen en best practices te publiceren. We zien handhaving tegen illegale praktijken ook als een element dat bijdraagt aan eerlijke concurrentie.

#InvesteerInPrivacy

Om noyb draaiende te houden, hebben we stabiele financiering nodig. We hopen genoeg mensen te vinden die waarde hechten aan hun recht op privacy en een jaarlijkse bijdrage naar keuze toezeggen.