Yksityiskohtainen konseptimme

This page has been translated automatically. Read the original or leave us a message if something is not right.

noyb hyödyntää kuluttajien oikeuksia ajavien ryhmien, yksityisyydensuoja-aktivistien, hakkereiden ja oikeudellisten teknologia-aloitteiden parhaita käytäntöjä ja yhdistää ne vakaaksi eurooppalaiseksi täytäntöönpanofoorumiksi. Yhdessä Euroopan tietosuoja-asetuksen (GDPR) monien täytäntöönpanomahdollisuuksien kanssa, noyb pystyy toimittamaan yksityisyyden suojaa koskevia tapauksia paljon aiempaa tehokkaammin. Lisäksi, noyb noudattaa kohdennettujen ja strategisten oikeudenkäyntien ideaa vahvistaakseen oikeutta yksityisyyteen. Hyödynnämme myös PR- ja media-aloitteita korostaaksemme ja varmistaaksemme oikeutesi yksityisyyteen ilman, että sinun tarvitsee mennä oikeuteen. Lopulta, noyb tarkoituksena on yhdistää voimat olemassa olevien organisaatioiden, resurssien ja rakenteiden kanssa GDPR:n vaikutusten maksimoimiseksi välttäen samalla rinnakkaisia rakenteita.

Kysymyksiä ja vastauksia Max Schremsin kanssa


#MakePrivacyReal

Monet yritykset jättävät huomiotta Euroopan tiukat tietosuojalait. Tämä on mahdollista, koska yksittäisten käyttäjien on liian monimutkaista ja kallista vaatia oikeuksiaan. noyb kuroo umpeen kuilun lain ja todellisuuden välillä valvomalla kollektiivisesti oikeuksiasi, jotta oikeuksistasi tulee todellisuutta.

Strateginen ja tehokas täytäntöönpano

noyb pyrkii strategiseen ja tehokkaaseen lainvalvontaan analysoimalla ja priorisoimalla yksityisyyden suojan loukkaukset perusteellisesti, tunnistamalla tapausten oikeudelliset heikkoudet ja käymällä oikeudenkäyntejä parhaalla mahdollisella strategialla ja tehokkaimmalla menetelmällä maksimaalisen vaikutuksen aikaansaamiseksi.

Yhteistyöpyrkimys

noyb täyttää yksityisen sektorin yksityisyyden suojan valvonnassa olevan rakenteellisen aukon. Teemme aktiivisesti yhteistyötä nykyisten kansalaisjärjestöjen ja ryhmien kanssa yksityisyyden suojan, tietoturvan ja kuluttajansuojan aloilla.

Ratkaiseva hetki

Toukokuussa 2018 astui voimaan uusi tietosuoja-asetus, joka aloitti uuden aikakauden EU:n yksityisyydensuojassa ja johon liittyy vakavia uusia valvontamekanismeja. Sen ansiosta kansalaisjärjestöt, kuten noyb, voivat yhdessä valvoa digitaalisia oikeuksiasi.

Kokenut tiimi ja jäsenet

noyb on itävaltalaisen lakimiehen ja yksityisyydensuojan puolestapuhujan Max Schremsin alulle panema, ja se kokoaa yhteen suuren joukon asiantuntijoita ja instituutioita yksityisyydensuojan, teknologian ja kuluttajien oikeuksien aloilta eri puolilta Eurooppaa ja sen ulkopuolelta.

Keskittyminen kaupalliseen yksityisyyteen

Keskitymme kaupalliseen yksityisyyteen ja tietosuojaan kohdistuviin rikkomuksiin, koska ne ovat laajalle levinneitä, yleisiä ja vaikuttavat miljooniin ihmisiin. Muut organisaatiot eivät tällä hetkellä puutu näihin yksityisyyttäsi ja digitaalisia oikeuksiasi koskeviin yritysrikkomuksiin.

Euroopan laajuus, maailmanlaajuinen vaikutus

Uusi eurooppalainen tietosuojalaki koskee myös kaikkia Euroopassa liiketoimintaa harjoittavia globaaleja yrityksiä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tehokas eurooppalainen lainvalvonta parantaa yksityisyyden suojaa maailmanlaajuisesti, koska maailmanlaajuisten tuotteiden ja palvelujen on täytettävä nämä EU:n "kultaiset standardit".

Yritysten tukeminen

noyb haluaa tukea yrityksiä, jotka pyrkivät noudattamaan lakia esimerkiksi julkaisemalla ohjeita ja parhaita käytäntöjä. Näemme myös lainvastaisten käytäntöjen valvonnan lisäävänä tekijänä reiluun kilpailuun.

#InvestInPrivacy

Jotta voimme pitää noybin toiminnassa, tarvitsemme vakaata rahoitusta. Toivomme löytävämme tarpeeksi ihmisiä, jotka arvostavat oikeuttaan yksityisyyteen ja sitoutuvat maksamaan haluamansa vuotuisen summan.