Yksityiskohtainen konseptimme

This page has been translated automatically. Leave us a message if something is not right.

noyb käyttää kuluttajansuojaryhmien, yksityisyyden suoja-aktivistien, hakkereiden ja laillisten teknologia-aloitteiden parhaita käytäntöjä ja yhdistää ne vakaaksi eurooppalaiseksi täytäntöönpanofoorumiksi. Yhdessä uuden EU: n tietosuoja-asetuksen ( GDPR ) mukaisten uusien täytäntöönpanomahdollisuuksien kanssa kukaan ei voi lähettää yksityisyystapauksia paljon tehokkaammin kuin ennen. Lisäksi noyb seuraa ajatusta kohdennetuista ja strategisista oikeudenkäynneistä vahvistaakseen oikeuttasi yksityisyyteen. Käytämme myös PR- ja media-aloitteita korostaaksemme ja turvaaksemme oikeutesi yksityisyyteen joutumatta turvautumaan oikeuteen. Viimeinkin noyb on suunniteltu yhdistämään voimansa olemassa olevien organisaatioiden, resurssien ja rakenteiden kanssa maksimoidakseen GDPR: n vaikutukset välttäen samalla rinnakkaisia rakenteita.

Kysymyksiä ja vastauksia Max Schremsin kanssa


#MakePrivacyReal

Monet yritykset jättävät huomiotta tiukat tietosuojalait Euroopassa. Tämä on mahdollista, koska yksittäisille käyttäjille on liian monimutkaista ja kallista vaatia oikeuksiaan. noyb sulkee oikeuden ja todellisuuden välisen kuilun valvomalla kollektiivisesti oikeuksiasi, jotta oikeuksistasi tulee todellisuutta.

Strateginen ja tehokas täytäntöönpano

noyb jatkaa strategista ja tehokasta valvontaa analysoimalla ja priorisoimalla yksityisyyden loukkaukset perusteellisesti, tunnistamalla näiden tapausten oikeudelliset heikot kohdat ja riitauttamalla ne parhaalla mahdollisella strategialla ja tehokkaimmalla menetelmällä maksimaalisen vaikutuksen saavuttamiseksi.

Yhteistyö

noyb täyttää rakenteellisen aukon yksityisen sektorin yksityisyyden suojan valvonnassa. Teemme aktiivista yhteistyötä nykyisten kansalaisjärjestöjen ja ryhmien kanssa yksityisyyden, IT-turvallisuuden ja kuluttajansuojan aloilla.

Ratkaiseva hetki

Toukokuussa 2018 tuli voimaan uusi tietosuoja-asetus (GDPR), joka merkitsi uutta aikakautta EU: n yksityisyyden suojaan vakavilla uusilla täytäntöönpanomekanismeilla. Sen avulla kansalaisjärjestöt, kuten noyb, voivat yhdessä valvoa digitaalisia oikeuksiasi.

Kokenut tiimi ja jäsenet

noyb aloitti Max Schrems (itävaltalainen asianajaja ja yksityisyyden puolustaja), ja se kokoaa yhteen suuren joukon asiantuntijoita ja instituutioita yksityisyyden, teknologian ja kuluttajien oikeuksien alalta kaikkialta Euroopasta ja muualta.

Keskity kaupalliseen yksityisyyteen

Keskitymme kaupallisiin yksityisyyden ja tietosuojarikkomuksiin, koska ne ovat laajalle levinneitä, toistuvia ja vaikuttavat miljooniin ihmisiin. Muut organisaatiot eivät tällä hetkellä käsittele näitä yksityisyyden ja digitaalisten oikeuksiesi yritysrikkomuksia.

Eurooppalainen soveltamisala, globaali vaikutus

Uutta eurooppalaista tietosuojalakia sovelletaan myös kaikkiin maailmanlaajuisiin yrityksiin, jotka harjoittavat liiketoimintaa Euroopassa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tehokas eurooppalainen täytäntöönpano lisää yksityisyyden suojaa maailmanlaajuisesti, koska maailmanlaajuisten tuotteiden ja palvelujen on täytettävä nämä EU: n "kultastandardit".

Liiketoiminnan tukeminen

noyb haluaa tukea yrityksiä, jotka pyrkivät noudattamaan lakia, esimerkiksi julkaisemalla ohjeita ja parhaita käytäntöjä. Laittomien käytäntöjen torjunta on mielestämme myös tekijä, joka lisää reilua kilpailua.

#InvestInPrivacy

Tarvitsemme vakaan rahoituksen, jotta kukaan ei toimisi. Toivomme löytävänne tarpeeksi ihmisiä, jotka arvostavat oikeuttaan yksityisyyteen ja sitoutuvat valitsemaansa vuotuisen panoksen.

Uploads