Wienin ylioikeus: Facebookin on annettava pääsy tietoihin

This page has been translated automatically. Read the original or leave us a message if something is not right.
Tue, 29.12.2020 - 12:47
Justizpalast

Wienin ylioikeus (Oberlandesgericht Wien) on tänään antanut päätöksen, jonka mukaan Facebookin on maksettava Schremsille 500 euroa henkisiä vahinkoja ja annettava hänelle täysi pääsy kaikkiin Facebookin hallussa oleviin tietoihin. Internet-jättiläisen ei kuitenkaan tarvitse saada käyttäjiltä suostumusta tietojensa käyttämiseen EU: n tietosuojalain nojalla (GDPR: n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta). Sen sijaan Facebook voi yksinkertaisesti myöntää itselleen oikeuden käyttää kaikkia tietoja ehdoissaan (GDPR: n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta).

Facebookin "suostumuksen ohitus" laillinen? GDPR sallii erilaiset perusteet henkilötietojen käsittelylle: esimerkiksi suostumus tai sopimus. Siviililakisopimusten ei tarvitse täyttää GDPR: n mukaisia tiukkoja suostumusvaatimuksia. Tämä tarkoittaisi sitä, että yrityksen ei tarvitse antaa käyttäjille vapaata valintaa ja hankkia erillinen ja yksiselitteinen suostumus. Muut kuin suostumusjärjestelmän alaiset käyttäjät eivät voi peruuttaa sopimustaan muuttaessaan mieltään.

Tämän ajatuksen mukaisesti Facebook kopioi edellisen suostumuksensa siviilioikeuden ehtoihin 25.5.2018 yönä, jolloin GDPR tuli voimaan. Yritys väittää olevansa "sopimus" käyttäjien tietojen käsittelystä. Tämä uusi sopimus korvaa siten suostumuksen, jota käytettiin ennen GDPR: n voimaantuloa. Tämän tarkoituksena oli selvästi kiertää EU: n lainsäätäjien vaatimat tiukemmat tietosuojavaatimukset: Facebookin käyttäjillä on nyt GDPR: n nojalla vähemmän oikeuksia kuin ennen vanhan tietosuojalain nojalla, koska Wienin ylemmän aluetuomioistuimen mukaan he ovat tehneet sopimus henkilökohtaisen mainonnan vastaanottamiseksi.

1000 Facebook-käyttäjän edustavassa kyselyssä vain 1,6% käyttäjistä ymmärsi sopimuksen olevan tällainen "sopimus". Suurin osa otti "suostumuksen" - samoin kuin kantaja. Myös Euroopan tietosuojaneuvosto (EDPB) ei nimenomaisesti salli "tietojen käyttöä koskevia sopimuksia" suostumuksen sijaan.

Schrems: " Itävallan tuomioistuin antaa Facebookin ohittaa uudet GDPR-vaatimukset. Facebook vain kopioi" suostumuksen "toiseen asiakirjaan yönä, jolloin GDPR tuli voimaan, ja väittää, että tämä olisi sopimus, ei suostumus. Tällä olisi seurausta, että eurooppalaiset menettäisivät uuden suojansa. Facebook rikkoo selvästi lakia, eikä sitä voida sietää . "

Facebookin on maksettava 500 € ja annettava täysi pääsy tietoihin. Toisaalta Facebook menetti vetoomuksensa käyttöoikeudesta. Itävallan tuomioistuimet ovat todenneet kahdessa tapauksessa, että Facebook ei myönnä käyttäjille täydellistä pääsyä kaikkiin olennaisiin tietoihin heidän erilaisissa "työkaluissa". Tuomioistuin katsoi myös, että käyttäjillä on oikeus saada tietää, mitkä muut osapuolet ovat toimittaneet tietoja Facebookille tai jos ja kenelle Facebook on toimittanut tietoja. Koska Facebook on jatkuvasti jättänyt herra Schremsin pimeään näistä yksityiskohdista, he ovat velvollisia maksamaan vähintään 500 euron symbolisen summan, jonka herra Schrems on pyytänyt henkiseksi vahingoksi.

Schrems: " On selvää, että Facebook ei tosiasiallisesti anna asiaankuuluvia tietoja. Olen iloinen nähdessäni, että tuomioistuin on sallinut vahingonkorvauksen myös sellaisissa tapauksissa, joissa yritykset kieltävät käyttäjiltä jatkuvasti oikeuden tietää, mitä tietoja yrityksellä on heistä ."

Muutoksenhaku Itävallan korkeimpaan oikeuteen ja mahdollisesti viittaus Euroopan unionin tuomioistuimeen: Wienin ylempi oikeus on antanut muutoksenhakua Itävallan korkeimpaan oikeuteen (OGH). Schrems tekee tällaisen valituksen asianajajalleen Katharina Raabe-Stuppnigille . On todennäköistä, että Itävallan korkein oikeus saattaa nämä asiat Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen (EUT) käsiteltäväksi. Tällä EU: n korkeimmalla tuomioistuimella olisi viimeinen sana, jos Facebookin GDPR-ohitus on laillista.

Schrems: " Vaikuttaa siltä, että tuomioistuin ei todellakaan ole tutkinut syvemmin monia tapauksen esiin tuomia ongelmia. Yritämme selvästikin viedä tämän tapauksen korkeimpiin oikeuksiin asti. Voidaan viitata Euroopan unionin tuomioistuimeen ydinkysymyksistä keväällä 2021. Jos teollisuuden sallitaan vain lisätä rivi ehtoihinsa ohittamaan GDPR: n suostumusvaatimukset, voimme pilata suuren osan GDPR: stä . "