noyb ja Access Now isännöivät työpajan tehokkaista täytäntöönpanotoimista

Jun 05, 2019

noyb ja Access Now isännöivät 8. – 10. toukokuuta Wienissä työpajan ”Yksi vuosi GDPR: n jälkeen: Oikeuksien edistäminen tehokkaiden täytäntöönpanotoimien avulla”. Seminaarin tarkoituksena oli jakaa parhaita käytäntöjä tietosuojarikkomusten havaitsemiseksi ja valitusten strategiseksi tekemiseksi tietosuojaviranomaisille. Osallistujien joukossa oli edustajia viranomaisista, kuluttajaoikeusjärjestöistä, tutkijoista ja kansalaisjärjestöistä kaikkialta Euroopasta, mukaan lukien Privacy International , Bits of Freedom , Algorithmwatch , Data Rights, Open Rights Group , Digital Rights Ireland , D3 ja Homo Digitalis .

Yhteistyö Euroopan tasolla. Tapahtuma oli loistava tilaisuus yhdistää voimansa, kerätä palautetta harjoittajilta ja käydä hedelmällisiä keskusteluja strategisimmista tavoista edistää kansalaisten oikeuksia tehokkailla täytäntöönpanotoimilla. Kansalaisjärjestöjen välinen yhteistyö Euroopan tasolla on ensisijainen tavoite, ja tältä osin tapahtuma oli varmasti positiivinen askel kohti vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä.

Keskity GDPR: n täytäntöönpanon käytännön näkökohtiin. Työpaja jaettiin neljään istuntoon, joissa käsiteltiin useita käytännön näkökohtia, jotka on otettava huomioon GDPR: n mukaisessa oikeudenkäynnissä, kuten yksityisyydensuojakäytäntöjen ja tietojoukkojen analyysi tai EU: n asetuksen mukaiset erilaiset täytäntöönpanovaihtoehdot. Jokaisen istunnon jälkeen seurasi aloitusistunto, jossa osallistujat yhdistivät voimansa pienissä ryhmissä ratkaistakseen tiettyjä tietosuojakysymyksiä ja löytääkseen parhaat paikat täytäntöönpanotarkoituksiin.

Havainnot. Eri paneelien, aktiviteettien ja keskustelujen jälkeen ryhmä havaitsi, että huomattava osa yritysten yksityisyyden suojakäytännöistä rikkoo edelleen lakia. Huolimatta vaatimustenmukaisuusohjelmiensa laajentamisesta yritykset
kamppailevat edelleen GDPR: n mukaisten velvollisuuksiensa kanssa. Todettiin, että rekisterinpitäjät eivät usein noudata velvollisuuksiaan, kuten tarjoavat avoimia ja ymmärrettäviä tietosuojakäytäntöjä tai helpottavat rekisteröityjen oikeuksien käyttöä.

Tämä tapahtuma ei olisi ollut mahdollista ilman Digitaalisen vapauden rahaston antamaa tukea ja rahoitusta. Arvostamme syvästi apua ja toivomme yhteistyömme jatkamista jatkossakin.

#MakePrivacyReal

Työmme mahdollistaa yli 3 100 kannatusjäsentä - ja ehkä sinäkin?