noyb en Access Now gehoste workshop over effectieve handhavingsmaatregelen

Jun 05, 2019

noybnoyb Access Now was gezamenlijk gastheer van de workshop "Een jaar na GDPR: Bevordering van rechten door middel van effectieve handhavingsacties" van 8 tot 10 mei in Wenen. De workshop had tot doel best practices uit te wisselen over hoe schendingen van de gegevensbescherming kunnen worden opgespoord en hoe men op strategische wijze klachten kan indienen bij de verschillende gegevensbeschermingsautoriteiten. Onder de deelnemers waren vertegenwoordigers van overheden, consumentenrechtenorganisaties, onderzoekers en NGO's uit heel Europa, waaronder vertegenwoordigers van overheden, consumentenorganisaties, onderzoekers en NGO's uit heel Europa, waaronder  Privacy InternationalBits of FreedomAlgorithmwatch, Data Rights,Open Rights Group,Digital Rights Ireland,D3 D3 Homo Digitalis.. . nog steeds worstelen met hun taken en verantwoordelijkheden in het kader van het BBPR. Opgemerkt werd dat de voor de verwerking verantwoordelijken vaak niet voldoen aan hun verplichtingen, zoals het bieden van een transparant en begrijpelijk privacybeleid of het vergemakkelijken van de uitoefening van de rechten van de betrokkenen.

.

Dit evenement zou niet mogelijk zijn geweest zonder de genereuze steun en financiering van het Digital Freedom Fund. Wij stellen de hulp zeer op prijs en hopen onze samenwerking in de toekomst te kunnen voortzetten.

.

#MakePrivacyReal

Ons werk wordt mogelijk gemaakt door meer dan 3.100 ondersteunende leden - u misschien wel?