6 kuukautta "periaatesopimuksesta", mutta EU:n ja Yhdysvaltojen välinen sopimus puuttuu edelleen

Sep 25, 2022

Puoli vuotta poliittisia ilmoituksia, mutta ei sopimusta EU:n ja Yhdysvaltojen välisistä tiedonsiirroista.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden ja Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ilmoittivat 25. maaliskuuta 2022 Ukrainan sodan jälkeen, että EU:n ja Yhdysvaltojen välisistä tiedonsiirroista on päästy "periaatteelliseen sopimukseen", vaikka Euroopan yhteisöjen tuomioistuin (EUT) on antanut kaksi päätöstä, joilla kumottiin aiemmat Safe Harbor- ja Privacy Shield -sopimukset.

Poliittinen sopimus kohtaa oikeudellisen todellisuuden. Huolimatta erilaisista lupauksista alkuperäisessä ilmoituksessa, värikkäissä eurooppalaisissa tiedoteasiakirjoissa (PDF) ja lupauksista Yhdysvaltojen mustavalkoisissa tiedoteasiakirjoissa (linkki), viimeisen puolen vuoden aikana ei ole julkaistu mitään muuta konkreettista tulosta. Sen sijaan huhutaan, että Yhdysvallat ei itse asiassa tarjoa ylistettyä "tietosuojavalvontatuomioistuinta", vaan parhaimmillaan jonkinlaisen toimeenpanevan tuomioistuimen, joka on samanlainen kuin aiempi Privacy Shield Ombudsperson, jonka EU:n tuomioistuin on jo hylännyt. Samoin Yhdysvaltojen sanotaan perääntyvän lupauksestaan, jonka mukaan Yhdysvaltojen massavalvonta rajoitetaan siihen, mikä on"välttämätöntä ja oikeasuhteista". Sen sijaan Yhdysvallat aikoo ottaa käyttöön entistäkin heikomman sanamuodon, joka mahdollistaa EUT:n aiemmin hylkäämien massavalvontakäytäntöjen jatkamisen.

Max Schrems, Schrems I- ja Schrems II -oikeudenkäyntien kantaja ja noyb.eu:n puheenjohtaja: "Alun perin meille luvattiin täydellinen ratkaisu vuoden loppuun mennessä. Nyt voimme nähdä ensimmäiset askeleet vuoden loppuun mennessä. Kuulemani mukaan myös nämä ensimmäiset askeleet eivät ole ratkaisuja, vaan askelia kohti kolmatta virheellistä sopimusta. On hämmästyttävää, että kaksi demokratiaa, jotka ovat yhtä mieltä periaatteista, kuten valvonnan oikeudellisesta hyväksymisestä, eivät pysty pääsemään kunnolliseen sopimukseen. Näyttää siltä, että Yhdysvallat tukee edelleen ajatusta, jonka mukaan Yhdysvaltojen ulkopuolisilla henkilöillä ei pitäisi olla perusoikeuksia."

EU:n ja Yhdysvaltojen yritykset rikkovat edelleen lakia. Vaikka politiikka ei ratkaise käsillä olevia kysymyksiä, EU:n ja Yhdysvaltojen yritykset kamppailevat tilanteen kanssa. Vaikka jotkut siirtyvät vähitellen palveluntarjoajiin, jotka eivät kuulu Yhdysvaltojen valvontalakien piiriin, monet rikkovat edelleen GDPR:ää toivoen, että uusi sopimus korjaisi tilanteen. noybin 101 mallivalitusta EU:n ja Yhdysvaltojen välisistä tiedonsiirroista ovat tällä välin johtaneet joihinkin tuloksiin, sillä Itävallan, Tanskan, Ranskan, Italian tai Euroopan tietosuojaviranomaiset ovat antaneet päätöksiä, joiden mukaan Google Analyticsiä ei saa enää käyttää EU:ssa

Max Schrems: "EU:n tuomioistuimen toisesta tuomiosta on nyt kulunut kaksi vuotta. Vaikka jotkin tietosuojaviranomaiset ovat ryhtyneet yksittäisiin toimiin valitusten perusteella, meiltä puuttuu edelleen lain yleinen noudattaminen ja asianmukainen täytäntöönpano. Ilmoitettu uusi sopimus on yksi niistä tekijöistä, jotka tällä hetkellä viilentävät täytäntöönpanotoimia."

Uusi sopimus tulee todennäköisesti uudelleen EU:n tuomioistuimen käsiteltäväksi Jos EU:n ja Yhdysvaltojen välinen uusi tiedonsiirtokehys ei takaa käyttäjien yksityisyyden asianmukaista suojaa, uusi sopimus todennäköisesti viedään uudelleen EU:n tuomioistuimeen, jossa annetaan jälleen uusi selkeä päätös. Olisi valitettavaa, jos Euroopan komission ja Yhdysvaltojen hallituksen luoma nykyinen oikeudellinen epävarmuus jatkuisi uuden tiedonsiirtosopimuksen myötä.

Related articles

Recent articles