Ο πρόεδρός μας Max Schrems σε 60 λεπτά (μια εκπομπή του CBS)

This page has been translated automatically. Read the original or leave us a message if something is not right.
12 November 2018
Thumbnail

Στις 11 Νοεμβρίου 2018 ο σκηνοθέτης μας Max Schrems βρισκόταν στο 60Minutes (το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Κυριακής το βράδυ στο CBS), προσπαθώντας να εξηγήσει το καλό και το κακό της GDPR και πώς προσπαθούμε να το εφαρμόσουμε στην πράξη!

Σύνδεσμος: https://www.cbsnews.com/video/gdpr-the-law-that-lets-europeans-take-back-the-data-from-big-tech-companies-60-minutes/