GDPRhub: Новият публичен wiki с местни GDPR решения!

This page has been translated automatically. Read the original or leave us a message if something is not right.
26 February 2020
GDPRhub

Съдържанието на GDPRhub е разделено на две бази данни: решения и знания.

В раздела за решенията събираме резюмета на решенията от националните органи за защита и съдилища на английски език. Резюметата могат да се търсят по съответната статия от GDPR, издадената DPA или решаващият съд. Всеки ден наблюдаваме над 50 уеб страници във всяка държава-членка. Понастоящем тази страница съдържа 100+ решения и целта е да достигне 500+ до края на 2020 г. Ние вярваме, че добрият преглед на националните решения е ключ към общоевропейския дебат относно тълкуването на спорни въпроси, свързани с GDPR. Вземете всички нови решения, доставени директно във вашата пощенска кутия, и се абонирайте за бюлетина GDPRtoday !

В раздела за знания събираме коментари за GDPR статии, DPA профили и 32 GDPR юрисдикции (EU + EEA). В тази база данни можете да намерите всичко - от телефонния номер на исландския DPA до задълбочено потапяне във всяка статия от GDPR.

Научете повече на GDPRhub.eu