Noorse DPA verbiedt tijdelijk gedragsgericht adverteren op Facebook en Instagram

This page has been translated automatically. Read the original or leave us a message if something is not right.
Forced Consent & Consent Bypass
 /  17 July 2023
Meta Logo with checkboxes

Noorse gegevensbeschermingsautoriteit verbiedt tijdelijk gedragsgericht adverteren op Facebook en Instagram

Na een uitspraak van het HvJEU waarin de GDPR-aanpak van Meta/Facebook grotendeels onwettig werd verklaard, heeft de Noorse DPA (Datatilsynet) de eerste nationale gegevensbeschermingsautoriteit die gedragsgericht adverteren op de platforms Facebook en Instagram van het bedrijf illegaal verklaart. Datatilsynet legt een tijdelijk verbod op voor het gebruik van deze aanpak door Meta. noyb verwelkomt deze beslissing als een eerste belangrijke stap en hoopt dat andere gegevensbeschermingsautoriteiten zullen volgen.

Niet-naleving kan leiden tot boete. Meta mag vanaf 4 augustus geen behavioral advertising meer gebruikende voor ten minste drie maanden of totdat het social media bedrijf kan bewijzen dat het voldoet aan de Noorse wet. In het geval van niet-naleving van het bevel van de DPA dreigt de autoriteit Meta met een boete van maximaal 1 miljoen Noorse kronen (ongeveer 88.697 euro) per dag.

Noorwegen grijpt in. De Noorse DPA verbod op behavioral advertising op Facebook en Instagram volgt op twee noyb klachten uit 2018 die resulteerden in een EDPB-beslissing eerder dit jaar. Daarnaast heeft de Uitspraak van het HvJEU eerder deze maand nog eens verduidelijkt dat het bedrijf geen persoonsgegevens mag gebruiken die verder gaan dan wat strikt noodzakelijk is om zijn kernproducten te leveren. Op basis van deze twee belangrijke uitspraken en het gebrek aan handhaving door de Ierse DPC, heeft de Noorse DPA besloten om direct in te grijpen tegen Meta. Elke gegevensverwerking die verder gaat dan dit vereist een vrije en eerlijke toestemming van de gebruikers.

Romain Robert, programmadirecteur bij noyb: "De beslissing van de Noorse DPA is spannend. Het lijkt duidelijk een poging om de Ierse DPC te omzeilen, die 5 jaar na de klachten van noyb haar eigen beslissing tegen Meta niet uitvoerde."

Een belangrijke eerste stap. noyb verwelkomt de beslissing door de Noorse DPA, omdat het een belangrijke eerste stap is naar daadwerkelijke handhaving van de GDPR. We dringen er bij andere gegevensbeschermingsautoriteiten op aan om het voorbeeld van hun Noorse collega's te volgen.