Neem contact op met

Deze pagina werd helaas alleen automatisch in het Nederlands vertaald. U kunt ook overschakelen op het Engelse origineel.

Waar we u wel (en niet) mee kunnen helpen...

We zijn blij met uw input, suggesties en feedback. We zijn ook blij om iedereen te helpen met hun privacy vragen. Tegelijkertijd zijn we een kleine non-profitorganisatie en we zijn er zeker van dat u het op prijs stelt dat we onze beperkte middelen richten op ons kernwerk, de handhaving van privacy.

Ons kleine juridische team geeft voorrang aan vragen van onze ondersteunende leden - andere verzoeken kunnen een langere wachttijd krijgen.

Wij kunnen alleen helpen bij immanente privacykwesties van particuliere gebruikers. Wij kunnen geen advies geven aan commerciële actoren, over politieke kwesties en vragen over andere rechtsgebieden (zoals auteursrecht, strafrecht of consumentenrecht). Neem contact op met uw lokale consumentenrechten- of digitale-rechtenorganisatie of een commercieel advocatenkantoor als u dergelijk advies nodig hebt.

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via info [a] noyb.eu

Voor vragen aan de media kunt u contact opnemen met media [a] noyb.eu

NOYB - Europees Centrum voor digitale rechten
Goldschlagstraße 172/4/3/2
1140 Wenen
Oostenrijk

Persoonlijke bezoeken alleen op afspraak!


ZVR: 1354838270

Transparantieregister van de EU: 488900342587-15

E-mail: i n f o [a] n o y b . e u
PGP-vingerafdruk: 69E6 620C 4C96 80F7 C6AA E5BC 183B 7F42 DD1B 765F
PGP-sleutelserver: keys.openpgp.org