Massale schending van politieke gegevens in Malta

This page has been translated automatically. Read the original or leave us a message if something is not right.
27 May 2020
Malta data breach

Na a massale lek van de kiezer’slijst met de stemvoorkeuren, adressen, telefoons en geboortedata van een meerderheid van de Maltese bevolking, noyb.eu zal de Daphne Stichting en Repubblika in hun class action en het indienen van klachten over dedata-inbreuk in verschillende EU-lidstaten

Massief privacyschendingen van kiezers' gegevens Eind maart 2020 meldden onafhankelijke Maltese media dat een database met 337.384 records met persoonlijke informatie van Maltese kiezers geweestvrij toegankelijk online gedurende minstens een jaar De de gegevens omvatten niet alleen de beschikbare velden in het gepubliceerde kiesregister, maar ook mobiele en vaste telefoonnummers, geboortedata, stemhokjes en stemkastjes, en een numerieke identificatiecode waarmee een persoon wordt aangeduids politieke voorkeur.

Hoe kondit gebeuren? Maltezen voters zijn ingeschreven in het Maltese kiesregister, dat wordt bijgehouden door de kiescommissie - een door de Maltese grondwet ingesteld orgaan dat tot taak heeft het register bij te houden en organiseer lokale, nationale en Europese verkiezingen.Rondom de ein verband met Maart werd ontdekt dat,C-Planet IT-oplossingen, een IT-bedrijf aangesloten aan de Arbeiderspartij om een kopie van het kiesregister op te slaan in een open directory, die door Google is geïndexeerd.De database was onbeschermd entoegankelijkle aan iedereen met een web-browser, rgerapporteerd de Tijden van Malta.

Gegevensbescherming en democratie. Na de Cambridge Analytica schandaal, iedereen begrijpt de fundamenteel rol van gegevensbescherming in een democratiecyavooral wanneer de gegevens op het spel politieke opvattingen bevatten.In principe is de BBPR verbiedtde verwerking van onthulling van gegevensaleng politieke overtuigingen. Wat is er nog meer verontrustendis het totale gebrek aan bescherming van deze gegevens die openbaar waren toegankelijk voor iedereen

"In een democratie kunnen we niet accepteren dat de verwerking van politieke gegevens uit de hand loopt. Met name politieke partijen mogen de informatie van de kiezers niet gebruiken voor andere doeleinden dan die welke de wet hun toestaat Kunt u zich voorstellen dat uw politieke voorkeuren worden gebruikt om u de toegang tot een openbare dienst of een baan te ontzeggen?"Romain ROBERT, advocaat voor gegevensbescherming bij Noyb

Het maatschappelijk middenveld in Malta reageert.Tegen deze achtergrond zijn er twee NGO's - de Stichting Daphne en Repubblikahebben zich verenigd en georganiseerd a platform dat burgers die door deze data-inbreuk worden getroffen in staat stelt C-Planet IT Solutions Limited en elke andere betrokken entiteit aan te klagen. Het Maltese DPA heeft een onderzoek ingesteld, maar de les de actie is gericht op civielrechtelijke schade, inclusief morele schade.De Daphne CaruanaGalizia Stichting richtte een tool die toelatens iedereen om te controleren wat informatie werd verzameld op ze.We nodigen iedereen die zich bij de collectieve actie wil aansluiten uit om bezoeken deFAQ. Ook, als u zich wilt aansluiten bij een klacht ingediend door noybbuiten Malta...neem dan contact met ons op via info@noyb.eu