Locatiegegevens zijn persoonsgegevens - noyb wint beroep tegen Spaanse gegevensbeschermingsautoriteit

This page has been translated automatically. Read the original or leave us a message if something is not right.
25 January 2023
location data

Locatiegegevens zijn persoonsgegevens - noyb wint beroep tegen Spaanse gegevensbeschermingsautoriteit

De Spaanse rechtbanken hebben een eerdere beslissing van de Spaanse gegevensbeschermingsautoriteit (AEPD) nietig verklaard. De AEPD had eerder betoogd dat Virgin telco, een telecomaanbieder, zijn klanten rechtmatig de toegang tot hun locatiegegevens had geweigerd. noyb betoogde dat locatiegegevens persoonsgegevens waren en daarom moesten worden bekendgemaakt op grond van het recht op toegang. Nu, een half jaar later, hebben zowel de AEPD als de Audiencia Nacional de kant van noyb gekozen.

Achtergrond. De GDPR geeft gebruikers het recht op toegang tot gegevens die bedrijven over hen opslaan. Op grond hiervan verzocht een Spaanse klant Virgin telco om toegang tot zijn locatiegegevens. Omdat Virgin telco weigerde toegang te verlenen, diende de klant een klacht in bij de AEPD, de nationale gegevensbeschermingsautoriteit. De AEPD koos de kant van Virgin telco en concludeerde dat geen toegang tot deze gegevens zal worden verleend. noyb gingin juni 2022 tegen deze beslissing in beroep.

Beroep tegen de Spaanse gegevensbeschermingsautoriteit. In het beroep pleitte noyb ervoor om het fundamentele recht op toegang te respecteren. Hoewel alle telecomaanbieders in Spanje locatiegegevens van hun klanten moeten opslaan, moeten zij zich ook houden aan het recht op toegang en gebruikers hun gegevens verstrekken. noyb wees er ook op dat de beslissing van de AEPD in het verleden onvoldoende was toegelicht: Virgin telco weigerde aanvankelijk de gegevens openbaar te maken met het argument dat alleen autoriteiten tijdens strafrechtelijke onderzoeken toegang mogen hebben.

AEPD en Hof kiezen de kant van noyb. Na bestudering van het betoog van noyb bij het Hof heeft het AEPD het aanvankelijke standpunt herzien en noyb gelijk gegeven. Virgin Telco volgde dit voorbeeld en maakte geen bezwaar tegen het beroep dat bij de Spaanse Audiencia Nacional was ingesteld. Uiteindelijk bevestigde de Audiencia Nacional de argumenten van noyb en verklaarde de oorspronkelijke beslissing van de Spaanse gegevensbeschermingsautoriteit nietig.

Felix Mikolasch, advocaat gegevensbescherming bij noyb:"We zijn erg blij met deze beslissing van de rechtbank. Locatiegegevens van telecommunicatie zullen nu hopelijk van meet af aan als persoonsgegevens worden behandeld. We hopen dat ook andere autoriteiten rekening houden met deze zaak."

Spaanse gegevensbeschermingsautoriteit komt met nieuw besluit. Het is nu aan de Spaanse AEPD om over de zaak te beslissen. Aangezien de AEPD tijdens het beroep al de kant van noyb heeft gekozen, hopen we op een snelle definitieve uitspraak. In Oostenrijk loopt een soortgelijk beroep nog.