De Ierse DPC regelt Judicial Review en stemt ermee in snel een besluit te nemen over de overdrachten tussen de EU en de VS op Facebook.

This page has been translated automatically. Read the original or leave us a message if something is not right.
Data Transfers
 /  13 January 2021
Schrems vs. DPC

De Ierse gegevensbeschermingsautoriteit regelt de rechterlijke toetsing en stemt ermee in snel een besluit te nemen
De geblokkeerde procedure op de gegevensstromen tussen de EU en de VS op Facebook kan worden voortgezet.

De DPC heeft ingestemd met de eis van Max Schrems om snel een einde te maken aan een 7,5 jaar durende strijd over de gegevensoverdracht tussen de EU en de VS door Facebook en een besluit te nemen over de gegevensstromen tussen de EU en de VS. Dit kwam pas nadat de heer Schrems een rechterlijke toetsing tegen de DPC had ingediend. De zaak zou vandaag door het Ierse Hooggerechtshof zijn behandeld.

De nieuwe "eigen wil"-procedure blokkeerde in afwachting van een klacht vanaf 2013. De Ierse gegevensbeschermingscommissie (DPC) houdt toezicht op de Europese activiteiten van Facebook. In de zomer van 2020 heeft het Europees Hof van Justitie (HvJEU) een uitspraak gedaan over een klacht van de heer Schrems die sinds 2013 in behandeling was en die voor de tweede keer voor het HvJEU kwam ("Schrems II"): Volgens het arrest van het Hof van Justitie van de EU moet de gegevensbeschermingsautoriteit van de EU en de VS de gegevensstromen van Facebook over de extreme Amerikaanse toezichtswetten (zoals FISA 702) tegenhouden. In plaats van deze uitspraak uit te voeren, heeft de gegevensbeschermingsautoriteit een nieuwe "eigener beweging"-zaak ingeleid en de oorspronkelijke procedure voor onbepaalde tijd gepauzeerd. De heer Schrems en Facebook hebben twee gerechtelijke beroepsprocedures tegen de gegevensbeschermingsautoriteit ingeleid: terwijl Facebook in december betoogde dat de "own volition"-procedure niet door moest gaan, betoogde de heer Schrems dat zijn klachtenprocedure onafhankelijk van de "own voltion"-zaak moest worden behandeld.

De muren van de gegevensoverdrachten tussen de EU en de VS van Facebook worden gesloten. De DPC heeft nu de tweede rechterlijke toetsing met de heer Schrems geregeld, net een dag voordat de hoorzitting zou plaatsvinden, en beloofde zijn klachtenprocedure snel af te ronden.

Als onderdeel van de schikking zal de heer Schrems ook worden gehoord in de procedure "uit eigen beweging" en zal hij toegang krijgen tot alle verklaringen van Facebook, mocht het Hof het "uit eigen beweging"-onderzoek laten doorgaan. De heer Schrems en de gegevensbeschermingsautoriteit zijn voorts overeengekomen dat de zaak zal worden behandeld in het kader van de GDPR, en niet in het kader van de Ierse wet op de gegevensbescherming die vóór 2018 van toepassing was. De gegevensbeschermingsautoriteit kan de uitspraak van het Hooggerechtshof in Facebook's Judicial Review afwachten alvorens de oorspronkelijke klacht te onderzoeken.

Deze overeenkomst zou in wezen de oorspronkelijke klachtenprocedure vanaf 2013 de zaak kunnen maken die uiteindelijk het lot bepaalt van de overdrachten van Facebook tussen de EU en de VS in de nasleep van de onthullingen van Snowden. Onder de GDPR heeft de DPC alle vrijheid om boetes uit te vaardigen tot 4% van de wereldwijde omzet van Facebook en de overdrachtsverboden, zelfs op basis van deze individuele zaak.

Gerard Rudden, advocaat van de heer Schrems:"Als het gaat om de vraag of Facebook gegevens kan blijven doorsturen naar de VS, is de DPC het in grote lijnen met ons eens voor de rechter en in een recent ontwerpbesluit. Zij heeft herhaaldelijk het vaste standpunt ingenomen dat Facebook niet kan doorgaan met het doorgeven van gegevens van de EU aan de VS. De gegevensbeschermingsautoriteit heeft echter in 7,5 jaar geen besluit in die zin genomen

Kosten. De zaak heeft al geleid tot aanzienlijke kosten voor de heer Schrems en zijn non-profitorganisatie noyb.eu. De beslissing omtrent de kosten wordt aangehouden en zal door het Hof worden genomen. Zelfs wanneer een zaak wordt beslecht, volgen de kosten volgens het Ierse recht. De heer Schrems is van plan, zoals de gegevensbeschermingsautoriteit in grote lijnen heeft ingezien, een verzoek in te dienen om zijn kosten door de gegevensbeschermingsautoriteit te laten vergoeden.

Het proces is binnen enkele minuten verdaagd en de kwestie van de kosten zal worden beslecht nadat het Hof een arrest heeft gewezen in de Judgeicial Review van Facebook van december 2020.