Επισκόπηση των καταγγελιών GDPR της noyb από το DPA

Αυτή η σελίδα είναι διαθέσιμη μόνο ως αυτόματη μετάφραση στα Ελληνικά. Μπορείτε πάντα να μεταβείτε στην Αγγλική πρωτότυπη έκδοση.

noyb GDPR Complaints

  DPA Complaints Decisions Breakdown
  ADA (Lithuania) 11 0 Pending (2 - 3 years) (4)
  Pending (3 - 4 years) (3)
  Pending (12 - 18 months) (4)
  AEPD (Spain) 9 0 Other Outcome (1)
  Pending (2 - 3 years) (4)
  Pending (3 - 4 years) (2)
  Pending (12 - 18 months) (2)
  AKI (Estonia) 4 0 Pending (3 - 4 years) (3)
  Pending (18 - 24 months) (1)
  ANSPDCP (Romania) 16 6 Other Outcome (1)
  Partly Won (5)
  Pending (2 - 3 years) (1)
  Pending (3 - 4 years) (1)
  Pending (12 - 18 months) (3)
  Withdrawn (Complied) (4)
  Won (1)
  AP (The Netherlands) 61 0 Pending (2 - 3 years) (42)
  Pending (3 - 4 years) (5)
  Pending (4 years and more) (2)
  Pending (12 - 18 months) (11)
  Withdrawn (Complied) (1)
  APD/GBA (Belgium) 34 0 Pending (0 - 6 months) (1)
  Pending (2 - 3 years) (22)
  Pending (3 - 4 years) (4)
  Pending (12 - 18 months) (7)
  APDCAT (Catalonia) 0 0
  AZOP (Croatia) 2 0 Pending (3 - 4 years) (2)
  BayLDA (Bavaria) 27 17 Lost (8)
  Partly Won (7)
  Pending (2 - 3 years) (4)
  Pending (3 - 4 years) (1)
  Pending (6 - 12 months) (1)
  Pending (12 - 18 months) (2)
  Withdrawn (Complied) (2)
  Won (2)
  BfDI (Germany) 1 0 Pending (2 - 3 years) (1)
  BLM (Bavaria) 5 0 Pending (2 - 3 years) (5)
  BlnBDI (Berlin) 18 0 Pending (2 - 3 years) (6)
  Pending (4 years and more) (1)
  Pending (6 - 12 months) (5)
  Pending (12 - 18 months) (6)
  CNIL (France) 48 3 Lost (1)
  Other Outcome (2)
  Pending (2 - 3 years) (20)
  Pending (3 - 4 years) (7)
  Pending (12 - 18 months) (16)
  Won (2)
  CNPD (Luxembourg) 13 3 Other Outcome (3)
  Partly Won (1)
  Pending (2 - 3 years) (2)
  Pending (3 - 4 years) (1)
  Pending (4 years and more) (1)
  Pending (12 - 18 months) (1)
  CNPD (Portugal) 4 0 Pending (2 - 3 years) (2)
  Pending (3 - 4 years) (2)
  Comissioner (Cyprus) 4 0 Pending (2 - 3 years) (1)
  Pending (3 - 4 years) (3)
  CPDP (Bulgaria) 12 0 Pending (2 - 3 years) (3)
  Pending (3 - 4 years) (4)
  Pending (12 - 18 months) (5)
  CTPDA (Spain) 0 0
  Datatilsynet (Denmark) 10 1 Partly Won (1)
  Pending (2 - 3 years) (5)
  Pending (3 - 4 years) (1)
  Pending (12 - 18 months) (3)
  Datatilsynet (Norway) 13 1 Other Outcome (1)
  Pending (2 - 3 years) (5)
  Pending (3 - 4 years) (1)
  Pending (12 - 18 months) (5)
  Won (1)
  Datenschutzstelle (Liechtenstein) 4 0 Withdrawn (Complied) (4)
  Datenschutzzentrum (Saarland) 1 1 Partly Won (1)
  DBEB/AVPD (Basque Country) 0 0
  DPC (Ireland) 43 0 Partial Decision (1)
  Pending (2 - 3 years) (16)
  Pending (3 - 4 years) (6)
  Pending (4 years and more) (5)
  Pending (12 - 18 months) (9)
  Pending (18 - 24 months) (1)
  Withdrawn (Complied) (3)
  Withdrawn (Other Reason) (2)
  DSB (Austria) 45 5 Lost (1)
  Other Outcome (3)
  Partial Decision (2)
  Partly Won (2)
  Pending (0 - 6 months) (1)
  Pending (2 - 3 years) (15)
  Pending (3 - 4 years) (2)
  Pending (12 - 18 months) (7)
  Pending (18 - 24 months) (2)
  Withdrawn (Complied) (8)
  Won (2)
  DSB (Saxony) 0 0
  DVI (Latvia) 1 0 Other Outcome (1)
  EDPB 0 0
  EDPS 1 1 Won (1)
  Garante per la protezione dei dati personali (Italy) 37 3 Pending (2 - 3 years) (32)
  Pending (3 - 4 years) (1)
  Pending (12 - 18 months) (1)
  Won (3)
  HBDI (Hesse) 8 0 Pending (2 - 3 years) (1)
  Pending (12 - 18 months) (3)
  Pending (18 - 24 months) (2)
  Withdrawn (Complied) (2)
  HDPA (Greece) 8 0 Pending (2 - 3 years) (2)
  Pending (3 - 4 years) (4)
  Pending (12 - 18 months) (2)
  HmbBfDI (Hamburg) 22 0 Other Outcome (1)
  Pending (2 - 3 years) (8)
  Pending (3 - 4 years) (4)
  Pending (12 - 18 months) (9)
  ICO (UK) 1 1 Partly Won (1)
  IDPC (Malta) 9 1 Pending (2 - 3 years) (5)
  Pending (3 - 4 years) (1)
  Withdrawn (Complied) (2)
  Won (1)
  IMY (Sweden) 12 3 Other Outcome (3)
  Pending (2 - 3 years) (4)
  Pending (4 years and more) (1)
  Pending (12 - 18 months) (1)
  Won (3)
  IP (Slovenia) 9 0 Pending (2 - 3 years) (5)
  Pending (3 - 4 years) (3)
  Withdrawn (Complied) (1)
  LDA (Brandenburg) 3 0 Pending (2 - 3 years) (1)
  Pending (12 - 18 months) (2)
  LDI (North Rhine-Westphalia) 29 0 Other Outcome (1)
  Pending (2 - 3 years) (7)
  Pending (3 - 4 years) (3)
  Pending (12 - 18 months) (18)
  LDSB (Mecklenburg-Vorpommern) 0 0
  LfD (Saxony-Anhalt) 0 0
  LfDI (Baden-Württemberg) 14 0 Pending (2 - 3 years) (10)
  Pending (12 - 18 months) (4)
  LfDI (Bremen) 0 0
  LfDI (Lower Saxony) 1 0 Pending (2 - 3 years) (1)
  LFDI (Rhineland-Palatinate) 2 0 Pending (2 - 3 years) (1)
  Withdrawn (Complied) (1)
  NAIH (Hungary) 16 1 Other Outcome (10)
  Pending (2 - 3 years) (3)
  Pending (3 - 4 years) (1)
  Withdrawn (Other Reason) (1)
  Won (1)
  Persónuvernd (Island) 2 0 Pending (3 - 4 years) (2)
  Tietosuojavaltuutetun toimisto (Finland) 13 0 Pending (2 - 3 years) (10)
  Pending (3 - 4 years) (2)
  Pending (12 - 18 months) (1)
  TLfDI (Thuringia) 0 0
  ULD (Schleswig-Holstein) 1 0 Withdrawn (Complied) (1)
  UODO (Poland) 53 0 Pending (2 - 3 years) (40)
  Pending (3 - 4 years) (5)
  Pending (12 - 18 months) (8)
  UOOU (Czech Republic) 17 0 Pending (2 - 3 years) (6)
  Pending (3 - 4 years) (2)
  Pending (12 - 18 months) (8)
  Withdrawn (Complied) (1)
  UOOU (Slovakia) 7 0 Pending (2 - 3 years) (1)
  Pending (3 - 4 years) (3)
  Pending (12 - 18 months) (3)