Video: Max Schrems op de hoorzitting van het Europees Parlement over gegevensoverdrachten tussen de EU en de VS

This page has been translated automatically. Read the original or leave us a message if something is not right.
Data Transfers
 /  04 September 2020

Bekijk de volledige video hier:

Op 3 september nam onze erevoorzitter, Max Schrems, deel aan een hoorzitting van het Europees Parlement om te debatteren over het arrest inzake gegevensoverdrachten tussen de EU en de VS, waarbij het Privacy Shield ongeldig werd verklaard en de geldigheid van modelcontractbepalingen werd bepaald. Samen met EU-commissaris voor Justitie, Didier Reynders, en hoofd van de EDPB, Andrea Jelinek, debatteerden zij over de fundamentele rechten op gegevensbescherming, en over toekomstige mechanismen voor gegevensoverdracht