Видео: Макс Шремс на изслушване в Европейския парламент относно предаването на данни между ЕС и САЩ

This page has been translated automatically. Read the original or leave us a message if something is not right.
Data Transfers
 /  04 September 2020

Гледайте пълния видеоклип тук:

На 3 септември нашият почетен председател Макс Шремс участва в изслушване в Европейския парламент, за да обсъди съдебното решение относно предаването на данни между ЕС и САЩ, което обяви за невалиден Щита за личните данни и определи валидността на стандартните договорни клаузи. Заедно с комисаря по правосъдието на ЕС Дидие Рейндерс и ръководителя на ЕНОЗД Андреа Йелинек те обсъдиха основните права за защита на данните, както и бъдещите механизми за предаване на данни