noyb klaagt tegen de traceercode "IDFA" van Apple

This page has been translated automatically. Read the original or leave us a message if something is not right.
Online & Mobile tracking
 /  16 November 2020
Cookies_Apple

noyb klachten indienen tegen de traceercode "IDFA" van Apple

IDFA (Apple's Identifier for Advertisers) stelt Apple en alle apps aan de telefoon in staat om een gebruiker te volgen en informatie over online en mobiel gedrag te combineren. Net als bij cookies is hiervoor de toestemming van de gebruikers volgens de EU-wetgeving vereist. Apple plaatst deze tracking codes zonder medeweten of toestemming van de gebruikers. noyb heeft daarom twee klachten ingediend tegen het bedrijf.

IDFA - het koekje in de zak van elke iPhone-gebruiker. Elke iPhone draait op het iOS-besturingssysteem van Apple. Standaard, iOS genereert automatisch een unieke ³"IDFA³" (kort voor Identifier voor Adverteerders) voor elke iPhone. Net als een nummerplaat stelt deze unieke reeks van nummers en tekens Apple en andere derden in staat om gebruikers te identificeren in verschillende applicaties en zelfs om online en mobiel gedrag aan te sluiten ("cross device tracking").

Tracking zonder toestemming van de gebruiker. Het besturingssysteem van Apple creëert de IDFA zonder medeweten of toestemming van de gebruiker. Na het aanmaken van de IDFA kunnen Apple en derden (bv. applicatieaanbieders en adverteerders) toegang krijgen tot de IDFA om het gedrag van de gebruikers te volgen, hun verbruiksvoorkeuren uit te werken en gepersonaliseerde reclame aan te bieden. Dergelijke tracering is strikt gereguleerd door de EU-"Cookiewet" (artikel 5, lid 3, van de e-Privacy-richtlijn) en vereist de geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming van de gebruikers.

"De EU-wetgeving beschermt onze apparaten tegen externe tracering. Tracking is alleen toegestaan als de gebruikers daar expliciet mee instemmen. Deze zeer eenvoudige regel is van toepassing ongeacht de gebruikte traceertechnologie. Hoewel Apple functies in hun browser heeft geïntroduceerd om cookies te blokkeren, plaatst het vergelijkbare codes in zijn telefoons, zonder enige toestemming van de gebruiker. Dit is een duidelijke inbreuk op de privacywetgeving van de EU." - Stefano Rossetti, privacy advocaat bij noyb.eu

Onvoldoende "verbetering" van de toegang van derden. Onlangs heeft Apple plannen aangekondigd voor toekomstige wijzigingen in het IDFA-systeem. Deze veranderingen lijken het gebruik van het IDFA voor derden te beperken (maar niet voor Apple zelf). Net als wanneer een app toegang tot de camera of microfoon vraagt, voorzien de plannen in een nieuwe dialoog die de gebruiker vraagt of een app toegang moet kunnen krijgen tot de IDFA. De eerste opslag van het IDFA en het gebruik ervan door Apple gebeurt echter nog steeds zonder toestemming van de gebruikers en is dus in strijd met de EU-wetgeving. Het is onduidelijk wanneer en of deze wijzigingen door het bedrijf zullen worden doorgevoerd.

"Wij zijn van mening dat Apple de wet heeft overtreden voor, nu en na deze veranderingen. Met onze klachten willen we een eenvoudig principe afdwingen: trackers zijn illegaal, tenzij een gebruiker daar vrijelijk mee instemt. De IDFA moet niet alleen worden beperkt, maar ook permanent worden verwijderd. Smartphones zijn het meest intieme apparaat voor de meeste mensen en ze moeten standaard vrij zijn van trackers." - Stefano Rossetti, privacy advocaat bij noyb.eu

Geen behoefte aan EU-samenwerking. Aangezien de klacht is gebaseerd op artikel 5, lid 3, van de e-Privacy-richtlijn en niet op de GDPR, kunnen de Spaanse en Duitse autoriteiten Apple rechtstreeks een boete opleggen, zonder dat de EU-autoriteiten voor gegevensbescherming hoeven samen te werken, zoals bij de GDPR het geval is

"Deze zaken zijn gebaseerd op de "oude" cookiewet en brengen het samenwerkingsmechanisme van de GDPR niet in werking. Met andere woorden, we proberen eindeloze procedures te vermijden, zoals die waarmee we in Ierland te maken hebben." - Stefano Rossetti, privacy advocaat bij noyb.eu

Google gebruikt een gelijkaardig volgsysteem, dat momenteel door noybwordt herzien.